به اندازه عرض یک موی انسان؛ مونالیزا روی بوم مینیاتوری کوانتومی باز آفرینی شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان دانشگاه کویینزلند با تاباندن لیزر به یک ماده کوانتومی تابلوی مونالیزا را در محدوده ای به اندازه قطر موی انسان باز آفرینی کرده اند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیلی میل، تابلوی مونالیزا به صورت مینیاتوری و روی یک بوم کوچک کوانتومی بازآفرینی شده است. این بوم به اندازه عرض یک موی انسان است. فیزیکدانان از لیزرها استفاده کردند تا تابلوی داوینچی را در یک حباب بسیار سرد از مواد گازی کوانتومی بسازند. در حقیقت برای خلق این اثر تصویر مونالیزا به وسیله لیزر به صورت معکوس و در مقیاس میکروسکوپی روی بوم کوانتومی تابانده و سپس از آن عکاسی شد. لیزر با خصوصیت های عجیب ماده کوانتومی واکنش نشان داد و تراکم اتم ها تغییر نمود. در نتیجه پیکسل هایی سایه دار و متمایز به وجود آمدند. محققان تعداد زیادی از تصاویر دیگر را با همین تکنیک کپی کرده اند همچون تابلوی شب های پرستاره ون گوگ و عکس یکی از فیزیکدانان کوانتومی. تایلر نیلی و همکارانش در دانشگاه کویینزلند این اثر هنری بسیار کوچک را به وسیله سرد کردن گاز روبیدیم خلق کردند. در حقیقت این گاز به اندازه چند میلیاردم یک درجه بالای صفر سرد شد. نیلی در اینباره می گوید: این گاز یخ نمی زند چونکه بسیار رقیق است در عوض مانند یک حباب گازی ماده کوانتومی رفتار می کند. ما تصویر را در پروژکتور قرار دادیم و لیزر به آن تاباندیم. البته لیزر را به صورت معکوس از راه یک میکروسکوپ تاباندیم تا تصویری کوچک بسازیم. نور لیزر تصویر را روی محدوده ای با عرض حدود ۱۰۰ میکرون ثبت نمود. این مساحت به اندازه قطرموی انسان (۱۷ تا ۱۸۱ میکرون) است. بنابراین با چشمان غیر مسلح به سختی می توان آنرا دید. ماده عجیب کوانتومی که در این اثر هنری استفاده شده در حقیقت نوعی از چگالش بوز-انیشتین (Bose–Einstein condensate) است. این مواد خصوصیت های عجیب کوانتومی دارند.