توسط محققان کشور؛ راندمان سلول های خورشیدی پلیمری افزایش یافت

خط رند ۹۱۲: محققان در طرحی پژوهشی موفق به ساخت نوعی سلول خورشیدی پلیمری با طول عمر و راندمان بالا شدند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هم اکنون سامانه های فتوولتاییک به علت تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریکی و مزایای دیگری همچون قابلیت اطمینان بالا و عدم ایجاد آلودگی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. این اهمیت و توجه موجب تعریف طرحی پژوهشی توسط محققان کشور شد. این طرح با عنوان «بهبود پایداری و افزایش راندمان سلول های خورشیدی پلیمری یا پروسکایتی با استفاده از مواد تغییر فاز» با پشتیبانی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد. به قول مجری این طرح پژوهشی، با انجام این پروژه سلول خورشیدی پلیمری و یا پروسکایتی ساخته شد. برای ساخت سلول روش های آسان، مقرون به صرفه و در دمای پایین مورد توجه قرار گرفت. البته در این طرح طول عمر سلول ها را بهبود دادند و برای این بهبود و افزایش راندمان سامانه خنک کننده حاوی مواد تغییر فاز را طراحی کردند. اصلاح سامانه خنک کننده بگونه ای انجام می شود که علاوه بر کنترل دمای سلول از نفوذ رطوبت به آن نیز جلوگیری کند. ازاین رو با انجام این تحقیق دانش فنی و همینطور سامانه خنک کننده برای سلول های خورشیدی پلیمری و پروسکایتی تولید شد. این سلول های خورشیدی می تواند برای تولید برق در منازل یا بر سقف ماشین های خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد. بر طبق این گزارش، سلول های خورشیدی پلیمری و هیبریدی آلی-غیرآلی مانند پروسکایتی به علت داشتن انعطاف پذیری ذاتی، هزینه کم، فرآیند محلولی و روش های سریع ساخت مورد توجه خیلی از محققان قرار گرفته اند. باآنکه عوامل خیلی از جمله رطوبت بر پایداری سلول مؤثر هستند. اما دما همچون مهم ترین عامل های تخریب این سلول ها گزارش شده است. همینطور عامل دما بر تمامی مشخصات الکترونیکی سلول مؤثر است. ازاین رو ممانعت از افزایش دمای سلول خورشیدی تحت تابش می تواند به افزایش طول عمر این سلول ها کمک نماید. یکی از روش های قابل استفاده، کنترل دمای سلول و ممانعت از گرم شدن آن است که می تواند با استفاده از مواد تغییر فاز صورت گیرد که در این طرح مورد مطالعه قرار گرفت. پس در این پروژه، طراحی و ساخت سامانه خنک کننده برای این سلول ها با استفاده از مواد تغییر فاز مناسب انجام شد. همچنین، با عنایت به اثرات تخریبی نفوذ رطوبت به سلول مطالعات بر کنترل نفوذ رطوبت با استفاده از سامانه خنک کننده که شامل مواد تغییر فاز می شود نیز انجام می شود.

منبع: