تصفیه پساب کارخانه ها با پوست پسته

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان کشور بایو جاذبی با استفاده از پوست پسته تهیه کردند که می تواند فلزات سنگین پساب کارخانه ها را تصفیه کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان برای رفع این مشکل بیوکامپوزیتی بر پایه کربن فعال تهیه کردند که برای تهیه آن از پوست سخت پوسته بهره بردند.
وجیهه نژاد شفیعی مجری این طرح پژوهشی بیان کرد: با انجام این پژوهش بیوکامپوزیتی بر پایه کربن فعال از پوست سخت پسته تهیه شد تا بعنوان جاذب یون های فلزات سنگین و آلاینده های آلی از محلول های آبی و پساب صنعتی استفاده گردد. در ابتدای کار پوست سخت پسته بعد از شستشو و خشک شدن به اندازه ۱-۲ میلیمتر خرد و در دمای بالا پیرولیز شد. همینطور برای فعال سازی کربن، در کوره تحت بخار آب قرار داده و تبدیل به کربن فعال شد. بعد از آن نانو ذرات آهن بر روی سطح کربن فعال قرار گرفت تا شاهد خاصیت مغناطیسی آن باشیم. این بایو جاذب ها جذب فلزات سنگین از محیط های آبی را انجام می دهند.
وی افزود: کربن فعال به علت داشتن مساحت سطح گسترده، منافذ بسیار ریز، قابلیت فعال سازی مجدد سطح بعنوان یکی از پرمصرف ترین جاذب های سطحی استفاده های وسیعی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نظامی، غذایی، دارویی، شیمیایی و هم در فرآیندهای تصفیه آب و هوا و پاکسازی محیط زیست دارد. تولید کربن فعال از مواد اولیه پوست سخت بادام، پسته، گردو، ضایعات پنبه، سبوس برنج، هسته خرما سبب کاهش قیمت آن شده است و مشکل دسترسی به آنرا هم حل می کند. از طرفی برای افزایش ظرفیت جذب کربن فعال قرار دادن گروه های عاملی مختلف روی سطح آن مؤثر است.
نژاد شفیعی ابراز کرد: داشتن جاذب با ظرفیت جذب بالا و تهیه شده از مواد ارزان قیمت می تواند کمک زیادی برای تجاری کردن این جاذب ها در سیستم های تصفیه پساب های صنعتی است. بر این اساس در این پژوهش هدف تولید جاذبی از کربن فعال با ظرفیت جذب بالا و با استفاده از ماده اولیه پوست سخت پسته بود.