۱۹۳ هزار کارت هوشمند ملی در پست معطل مانده

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست اظهار داشت: حدود ۱۹۳ هزار کارت هوشمند ملی، در باجه های پستی معطل مانده و آماده تحویل به شهروندان است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، محمدرضا پاکدل اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و ۳۷۷۵ کارت هوشمند ملی بلاتکلیف که از جانب سیف اله ابوترابی -سخنگوی سازمان ثبت احوال- اعلام شده، حدود ۱۹۳ هزار کارت در واحدهای پستی دولتی و بقیه در دفاتر پیشخوان دولت معطل مانده است.
وی با اشاره به این که بعد از صدور و تحویل کارت های هوشمند ملی به پست، پیامکی در خصوص زمان و مکان رفتن به واحد پستی به متقاضی ارسال می شود، اظهار نمود: با وجود اطلاع رسانی های صورت گرفته، این تعداد کارت در باجه های پستی دولتی سراسر کشور معطل مانده است.
به باعث مصوبه هیئت وزیران، از اول فروردین ماه تمام کارت های ملی قدیمی از درجه اعتبار خارج شد، اما در ابتدای امسال مجدداً یک مهلت سه ماهه اعلام شد، ازاین رو از تیرماه تمامی خدمات دستگاه های اجرایی و بانکهای کشور تنها با عرضه کارت هوشمند ملی انجام می شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، این در شرایطی است که دولت از دو سال پیش، طرح کارت های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس آخر اعتبار کارت های ملی قدیمی تا آخر سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در شرایطی است که به علت تأخیر در فرایند صدور این کارت ها، خیلی از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده اند.
از طرفی هفته ی گذشته اعلام گردید که برخی شعب بانکی دیگر کارت های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت نام کارت هوشمند خویش را به همراه داشته باشند تا بتوانند فعالیت های بانکی خویش را انجام دهند.
ازاین رو با عنایت به اینکه عرضه خدمات دستگاه های اجرایی و بانکی منوط به داشتن کارت ملی هوشمند شده و از سویی بعضی از این کارت ها در پست آماده ی تحویل به افراد هستند، لازم است این افراد نسبت به دریافت کارت های ملی هوشمند خود از مراکز پستی اقدام نمایند.