بازداشت فردی که قصد خودسوزی در وزارت ارتباطات را داشت، تکذیب لطمه دیدن این فرد

خط رند ۹۱۲: مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام نمود: فردی که ظهر امروز قصد خودسوزی در ساختمان مرکزی را داشت، بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود: “مقارن ظهر امروز پیمانکار یکی از شرکت های طرف قرارداد با حوزه ICT به دنبال عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات بازگشت و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت که به محض مشتعل شدن قسمتی از لباس وی با هوشیاری و عکس العمل بموقع کارکنان مرکز حراست و یگان انتظامی، اطفا حریق صورت گرفت و فرد مذکور بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.”

منبع: