ستاری مطرح کرد: آخر خام فروشی با همکاری شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه آخر اقتصاد سنتی با همکاری شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی رقم می خورد، اظهار داشت: با همکاری شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی خام فروشی آخر می یابد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، سورنا ستاری در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: سوال اصلی من این است که چرا با وجود تاریخ کهن ایران در عرصه علم و دانش و دانشمندان بزرگی مانند ابن سیناها و خوارزمی ها امروز با صرف هزینه های گزاف نمی توانیم دانشمندان بزرگی تربیت نماییم.
معاون علمی و فناوری اظهار داشت: دانشگاه با پول دولت پیشرفتی ندارد و سقف آرزوهای آن مشخص است. هیچ دانشگاهی در دنیا محصول تولید نمی کند بلکه از محل فروش تکنولوژی و تحقیقات تکامل می یابد.
وی با اشاره به اینکه آخر اقتصاد سنتی با همکاری شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی رقم می خورد، بیان کرد: تنها راه گذر از اقتصاد خام فروشی و نفتی تعامل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است. باسرمایه گذاری بخش خصوصی بر شرکت های دانش بنیان ارزآوری کنید.