شناسایی هویت افراد از روی حرکات درون چشم

به گزارش خط رند ۹۱۲ روانشناسان از سال ها قبل امکان شناخت افراد بر اساس حرکات جزئی درون چشم های آنها را تأیید کرده بودند و حالا همین مساله به مبنایی برای ابداع یک تکنولوژی جدید تشخیص هویت تبدیل شده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از تک اکسپلور، این حرکات جزئی درون چشم در هر فردی در گذر زمان ثابت مانده و مستقل از شیوه نگاه کردن افراد به محیط اطراف است. به بیان دیگر، افراد الگوهای کاملاً متفاوتی برای تکان دادن چشم هایشان دارند و این الگوهای منحصر به فرد برای شناسایی هویت افراد مؤثر است. پژوهشگران دانشگاه پستدام در آلمان اخیرا یک سیستم شناسایی بیومتریک منحصر به فرد طراحی نموده اند که با شناسایی و پردازش حرکات جزئی درون چشم هر فرد می تواند هویت وی را شناسایی کند. بررسی این مورد به ابداع یک الگوریتم هوش مصنوعی تازه به نام DeepEyedentification منجر شده که قادر به ردگیری حرکات درون چشم افراد است. مهم ترین مزیت این روش دقت آن در مقایسه با دیگر روش های شناسایی هویت است. از جانب دیگر استفاده از روش مورد اشاره به مدت زمان زیادی نیاز ندارد. این در شرایطی است که شناسایی قطعی هویت افراد از راه برخی روش های مشابه مبتنی بر بررسی چشم گاهی به یک دقیقه زمان نیاز دارد. در روش مورد اشاره از هر حرکت چشم در ثانیه تا هزار فریم عکس گرفته می شود و سپس این عکس ها با یکدیگر مقایسه شده و مورد بررسی قرار می گیرند. میزان خطای این مدل ۱۰ برابر کمتر از نمونه های مشابه اعلام شده و برای شناسایی هر فرد از راه آن به تنها ۱۰۰ ثانیه ضبط حرکات چشم وی در بار اول نیاز است.