۷۷۰ هزار کارت سوخت همچنان معطل در پست

به گزارش خط رند ۹۱۲ طبق اعلام شرکت ملی پست، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه معطلی پست مانده است و با عنایت به ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد، درصورت رجوع ی افراد، در اختیارشان قرار می گیرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به تازگی اعلام نمود که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی گردد و کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه بندی اعمال شود که هم اکنون هم برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه الزامی شده است.
در این راستا محمدرضا قادری – عضو هیات مدیره شرکت ملی پست – در گفتگو با ایسنا، درباره ی کارت های سوختی که در این شرکت مانده است، اظهار داشت: در یک برهه چون تغییر سیاست وجود داشت و تصمیم به اتصال کارت بانکی به کارت سوخت گرفته شده بود، علاقه ی چندانی به دریافت کارت سوخت وجود نداشت و مردم هم استقبال نداشتند، بنابراین برخی از کارت های سوخت نزد ما مانده است، اما ظاهرا در آخرین اتفاقی که افتاده، اعلام نمودند که افراد باید کارت سوخت ها را بگیرند.
او همینطور تصریح کرد: نهاد تصمیم گیرنده پالایش پخش است و هر زمان اعلام نماید ما آمادگی توزیع داریم. همینطور کارت سوخت هایی که نزد شرکت پست هست، درصورت رجوع ی افراد، طبق روال گذشته در اختیارشان قرار دهیم.
بنا بر اعلام شرکت ملی پست، تا آخر تیرماه سال جاری، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه معطلی پست مانده است، بدین معنا که این کارت های سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و بنابراین به پست بازگشته است. این کارت ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می ماند و بعد از آن به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برمی گردد.