با کمک بادبانهای خورشیدی؛ ماهواره خورشیدی با موفقیت ارتفاع خودرا افزایش داد

خط رند ۹۱۲: ماهواره کوچکی مجهز به بادبان خورشیدی که هفته قبل به مدار زمین ارسال شد، حالا بطور موفقیت آمیز و فقط با کمک نور خورشید ارتفاع خود در مدار زمین را افزایش داده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از اسپیس، شرکت Planetary Society اعلام نمود پروژه«لایت سیل ۲»(Light Sail۲) با موفقیت انجام شده است. لایت سیل۲ در حقیقت یک ماهواره کوچک به اندازه یک قرص نان است که با کمک نور خورشید در مدار زمین حرکت می کند. بیل نای مدیر ارشد اجرایی این شرکت اظهار داشت: پروژه ما موفق بوده است. تصمیم داریم بدون استفاده از سوخت موشک و فقط با کمک انرژی خورشید ارتفاع ماهواره در مدار زمین را افزایش دهیم. ایده پرواز یک ابزار فضایی بدون نیاز به سوخت و فقط با کمک فوتون های نور واقعاجالب است. هفته گذشته لایت سیل۲ با موفقیت به مدار زمین ارسال شد. مدیران این ماموریت از طریق دور موقعیت فضایی ماهواره را تعیین کردند. حالا این ماهواره در حال افزایش ارتفاع مدار خود دور زمین است. طی ۴روز گذشته این ماهواره نقطه اوج مدار خود دور زمین را ۲ کیلومتر افزایش داده است. تیم این ماموریت تایید نموده اند افزایش نقطه اوج مدار ماهواره با استفاده موفقیت آمیز از بادبان خورشیدی آن انجام شده است. در صورت موفقیت آمیز بودن کل این ماموریت «لایت سیل۲» اولین ابزار فضایی خواهد بود که با کمک نور خورشید در مدار زمین حرکت می کند.

منبع: