با مهندسی زیستی ؛ پارچه ای که عرق بدن را به عطر لیمو تبدیل می کند

خط رند ۹۱۲: دانشمندان پارچه هایی ابداع نموده اند که در تماس با عرق بدن انسان، بجای بوی نامطبوع، عطر لیمو منتشر می کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیلی میل، پژوهشگران پارچه ای ابداع نموده اند که بوی لیمو منتشر می کند و بدین سان با بوهای نامطبوع مقابله می کند. در آب و هوای گرم تابستان، شرایط پر استرس و هنگام ورزش در باشگاه بدن افراد عرق می کند و در نتیجه بوی نامطبوعی از آن منتشر می شود. اما حالا لباسی ابداع شده که به وسیله آن عطری مطبوع هرگونه بوی نامطبوع را از بین می برد. برای اولین بار دانشمندان پارچه کتان را طوری ارتقا داده اند تا به محض تماس با عرق پیکر شخص عطر لیمو را منتشر کند. در حقیقت مهندسان زیستی دانشگاه مینهو در پرتغال پارچه کتانی ابداع نموده اند که در واکنش به عرق بدن عطر لیمو منتشر می کند. در این راستا دانشمندان دو تحقیق انجام دادند. تحقیق اول روی یک پروتئین پیونددهنده عطر انجام شد که در بینی خوک وجود دارد و مولکول های عطر لیمو و بوهای دیگر را پیوند می دهد. در مرحله بعد پژوهشگران یک ماژول پیوند دهنده کربوهیدرات را به پارچه چسباندند. در آزمایش دوم پژوهشگران عطرهای مختلف را در لیپوزوم هایی(دانه های بسیار ریز چربی) قرار دادند که به پارچه می چسبد. پژوهشگران پارچه کتان ارتقا یافته را در مقابل محلول های اسیدی عرق قرار دادند و pHپایین عرق بدن شبیه سازی شده سبب شد پروتئین های در رابطه با عطر و لیپوزوم ها، عطر لیمو را منتشر کنند. می توان چنین استراتژی هایی را برای لباس هایی با کاربردهای مختلف استفاده نمود.

منبع: