فیلم تولید مدال و سکوهای المپیک توکیو با مواد بازیافتی

خط رند ۹۱۲: برای المپیک ۲۰۲۰ میلادی ۵ هزار مدال از فلزات بازیافتی تولید شده است. علاوه بر آن سکوهای موجود در مراسم نیز از بازیافت پلاستیک های خانگی و اقیانوسی ساخته می شوند.
دریافت ۹ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، مدال های المپیک توکیو ۲۰۲۰ بالاخره ساخته شدند. مواد اولیه این مدال ها با بازیافت فلزات مربوط به دستگاه های الکترونیکی قدیمی تهیه شده اند. کمیته المپیک برای تهیه حدود ۵ هزار مدال کمپینی راه اندازی نمود و از مردم ژاپن خواست تا موبایل های قدیمی خودرا اهدا کنند. البته در المپیک ۲۰۲۰ فقط مدال ها از مواد بازیافتی تهیه نشدند. کمپین های مشابهی برای ساخت سکوها نیز افتتاح شد. سکوهای موجود در مراسم المپیک از بازیافت پلاستیک های خانگی و جمع آوری شده از اقیانوس ها ایجاد می شود. قسمتی از لباسی که حمل کنندگان مشعل نیز به تن می کنند از بطرهای پلاستیکی بازیافتی تولید شده است.

منبع: