نتیجه ی واگذاری مکالمات بین الملل به اپراتورها چیست؟

به گزارش خط رند ۹۱۲ با خروج سرویس مکالمات و عرضه خدمات مکالمات تلفنی بین الملل از انحصار زیرساخت و واگذاری آن به اپراتورهای ارتباطی و شرکت های خصوصی، کاهش تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت انتظار می رود و افزایش درآمد اپراتورها را هم به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، هم اکنون شرایط در وضعیت مکالمات بین الملل اینگونه است که اپراتورها ترافیک تلفنی را از مردم جمع آوری می کنند و به شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل می دهند که به خارج حمل کند که البته بنا به علل قانونی، این ترافیک حتما باید از مسیر زیرساخت عبور کند. اما درصورت قرارداد مستقیم اپراتورها با شرکت های خارجی، می توان این واسطه را حذف نمود.
قبل از این صادق عباسی شاهکوه – مدیرعامل پیشین شرکت ارتباطات زیرساخت – با اشاره به تصمیم برای رفع انحصار زیرساخت از مکالمات بین الملل اظهار کرده بود: وزیر ارتباطات برنامه ای اعلام نمود که ما بخش ترافیک تلفنی بین المللی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم. البته حالا هم بخشی از این ترافیک در اختیار غیرزیرساخت و بخش خصوصی است اما با برنامه ی جدید بنا داریم تمامی این انتقال ترافیک را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.
هزینه مکالمات خارجی کاهش می یابد؟
عباسی شاهکوه همینطور اظهار داشته بود: در مدلی که عرضه دادیم و درصورتی که تصویب آن نهایی و اجرایی شود، اپراتورها قرارداد را خودشان می بندند و هزینه و درآمد هم مربوط به خودشان می شود و تنها باید هزینه های مربوط به زیرساخت را پرداخت کنند تا ما ترافیکشان را عبور دهیم و دیگر درگیر قرارداد بین اپراتورهای داخلی و خارجی نباشیم.
اما این مورد چه تاثیری بر درآمد اپراتورها دارد؟ به هر حال شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی است و طرف مقابل، شرکت های بخش خصوصی هستند و امکان دارد با انعطاف پذیری بیش تری کار کنند و قراردادهای بهتری با خارجی ها ببندند. در نتیجه اگر آنها بتوانند قیمت های مناسب تری بگیرند، امکان دارد بتوانند تخفیفی به مردم بدهند و درآمدی را که بخشی از آنرا به ما می دهند، خودشان کسب می کنند و متناسب با آن عمل کرده و احتمال دارد بتوانند بهتر کار کنند.
البته این مورد سال قبل مطرح شده بود اما شرکت ارتباطات زیرساخت مشکلات مربوط به ارز و نوسانات آنرا علت تاخیر عنوان نمود، با این علت که این مساله تا حد زیادی مربوط به مسائل ارزی هست، چونکه ترافیک خارجی پرداخت یا مبادلات ارزی دارد و امکان دارد بخش خصوصی را مقداری گرفتار مشکل کند؛ اما در نهایت گفته شد که طرح نهایی آماده است که اگر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد، اجرایی می شود.
مکالمات بین الملل تا شهریور به بخش خصوصی واگذار می شود
در همین راستا به تازگی سجاد بنابی -نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- با تاکید بر زمینه سازی برای آزادسازی فعالیت های انحصاری که در مجموعه زیرساخت وجود داشته، اظهار داشت: بر همین مبنا هم اکنون آزادسازی بحث مکالمات بین الملل را پیگیری می نماییم تا آنرا به صورت کامل به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار نماییم. یک مصوبه هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ کرده است که ما تا آخر شهریورماه به صورت کامل مکالمات بین الملل را به بخش خصوصی واگذار نماییم و شرکت ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاکمیتی داشته باشد که این مسئله را الان به شکل جدی دنبال می نماییم.
وی افزود: قبلاً مکالمات بین الملل از راه اپراتورها در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار می گرفت و زیرساخت آنرا تحویل شرکت هایی که در خارج از ایران با آنها قرارداد داشت می داد و بالعکس. این فرایند بر مبنای مأموریت جدید مقرر است تغییر کند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار کند و خود اپراتورها می توانند با شرکت ها و اپراتورهای خارجی قرارداد ببندند و فرایند ارتباط را برقرار کنند. این مهم ترین مأموریتی است که از سمت آقای وزیر بر عهده ما گذاشته شده است.