وزیر ارتباطات تاکید کرد تعرفه های ارتباطی در کشور افزایشی ندارد

خط رند ۹۱۲: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: دشمنان نظام می خواهند با مدیریت فضای مجازی از این طریق به کشور ضربه بزنند ولی با هوشیاری کامل و لازم در مقابل آنها ایستادگی می نماییم چونکه زیرساخت های خوبی در حوزه فضای مجازی تدارک دیده شده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در سفری که به دشت ورامین داشت و در مراسم افتتاح سامانه متمرکز خدماتی جنوب شرق استان تهران، طی سخنانی بیان کرد: با عنایت به وضعیت اقتصادی سخت مردم تهران که بالاجبار به شهرستان های استان تهران رجوع کردند، باید این مساله برنامه ریزی شود، چونکه در همین راستا اقدامات مناسب در حوزه ارتباطات انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در شهرستان قرچک همه روستاها به پروژه اینترنت فیبر نوری متصل شدند و در دو شهرستان دیگر نیز تا ۸۰ درصد وصل می شوند.
آذری جهرمی بیان کرد: در حوزه ارتباطات بیشتر از ۸۰ درصد خرید و اقدامات در وزارت ارتباطات بومی شده است و بیشتر تجهیزات تولید ایران و بومی هستند.
وی افزود: در حوزه ارتباطات نیازمند شدید به ارز بودیم و بومی سازی قطعات موجب شد تا این نیازمندی کم شود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: با عنایت به چالش های اقتصادی، تعرفه های ارتباطی در کشور افرایشی نداشته است، بااینکه فشارهای اقتصادی به شرکت های ارتباطی وارد شد اما این فشار به جامعه منتقل نشد.
جهرمی تاکید کرد: از مهم ترین اقدامات این بود که اپراتورها را با یکدیگر متحد کردیم تا در مقابل تحریم ها ایستادگی کنند و با این روش هزینه های جانبی آنها کاهش پیداکرده است.
وی اظهار داشت: برخی از شرکت های مخابرات، کارمندان بازنشسته، مطالباتی دارد که بزودی این موارد و مطالبات انجام خواهد شد؛ از اولویت های کاری شرکت مخابرات وحدت رویه بوده است و وزارت ارتباطات مبادرت به چابک سازی کرد و ساختار متمرکزی صورت گرفت.
وزیر ارتباطات افزود: سامانه متمرکز مخابراتی از اقدامات مهم شرکت مخابرات است که با متمرکز سازی می شود خدمات بهبود یابد و یکپارچگی صورت می گیرد.
جهرمی در ادامه مراسم افتتاح سامانه متمرکز خدمات مخابراتی جنوب شرق استان تهران تاکید کرد: باید به فکر بازنشسته ها و کارکنان شرکت ارتباطات بود و معیشت این کارکنان از برنامه های کاری مخابرات است و تأمین معیشت کارکنان باید از خدمات ارائه شده مخابرات تأمین می شود.
وی درانتها درباب فضای مجازی اشاره کرد: شهرستان قرچک، مشهد الشهدای قیام ۱۵ خرداد است و در زمان جنگ تحمیلی و در دفاع از حرم شهدای شاخصی را تقدیم انقلاب کرده است و این شهدا کار وزارت ارتباطات در این منطقه سخت کرده چونکه برای امنیت این کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

منبع: