خطوط تلفن همراه کشور از ۱۱۵ میلیون عبور کردند

به گزارش خط رند ۹۱۲ تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا آخر سه ماهه ی اول سال جاری، بیشتر از ۱۱۵ میلیون است که ضریب نفوذ را به بیشتر از ۱۳۹ درصد می رساند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، ۱۹ مردادماه سال ۷۳ بود که عرضه سیمکارت تلفن همراه در ایران رسماً شروع شد و امسال، ۲۵ سال از واگذاری و شروع به کار نخستین سیمکارت ها می گذرد.
مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ی وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه ی اول سال ۹۸، خطوط واگذارشده دائمی ۲۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۵ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۵۲ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۵۶۶ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۱۷۵ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۷۱ عدد و ضریب نفوذ را به ۱۳۹.۵۵ درصد می رساند.
البته از میان خطوط واگذارشده، ۲۰ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۶۷ خط دائمی فعال و ۹۵ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۷۱ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۱۵ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۱۳۸ عدد می رساند.

از طرفی بیشتر بودن ضریب نفوذ سیمکارت از ۱۰۰ درصد، نشان داده است که تعداد سیمکارت های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این مورد باآنکه می تواند حاکی از چند سیم کارته بودن افراد باشد، اما نشان داده است به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیمکارت هم نداشته باشد.