دستاوردهای وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت های روستایی اتصال روستاها به تلفن همراه ۵ برابر شده است

به گزارش خط رند ۹۱۲ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در دولت های یازدهم و دوازدهم متوسط ۴۹۳۱ روستا از تلفن همراه برخوردار شدند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز درباره دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت های شبکه ای و ارتباطی، گزارشی را به رئیس جمهوری عرضه کرده و اظهار نمود: در ابتدای دولت یازدهم ۴۵۰۰ روستا تلفن همراه داشتند. امروز ۳۴ هزار و ۹۰ روستا تلفن همراه دارند. یعنی اگر متوسط سالانه را مد نظر قرار دهیم، متوسط اتصال روستاها تا پیش از دولت یازدهم حدود ۹۰۰ روستا در سال بوده و در دولت های یازدهم و دوازدهم ما متوسط ۴۹۳۱ روستا را در سال متصل کردیم.
او با اشاره به اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در اتصال به شبکه ملی اطلاعات، در ابتدای دولت یازدهم عدد اتصال به شبکه ملی اطلاعات صفر بوده و هیچ روستایی به این شبکه متصل نبوده است. در ابتدای دولت دوازدهم این عدد به ۱۸ هزار و ۱۰۰ روستا رسیده و امروز ۳۰ هزار و ۷۹۹ روستا یعنی بالغ بر ۷۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاثیر اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات اظهار نمود: اثر این مورد این است که امروز در کشور ۱۹ هزار و ۲۵۰ مدارس روستایی مان به شبکه ملی اطلاعات متصلند و ۳۸۲۵ روستا باقی مانده است که متصل شود. اتصال مدارس روستایی برای آموزش الکترونیک است، اینکه ثبت نام ها و فرآیندهایی که وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند از این طریق صورت گیرد، در تدریس هم مورد استفاده قرار می گیرد.
آذری جهرمی همینطور تصریح کرد: مجموعا ۱۷ هزار و ۴۹۲ خانه بهداشت در روستاها به سلامت الکترونیک متصل هستند، ۸۹۱ خانه بهداشت دیگر مانده است که در حال تحقق هستیم. در مجموع ۲۹ هزار و ۵۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش هستند و ۴۵۰۰ روستا مانده است. برنامه های در حال اجرای ما ۲۰۷۵ روستاست که بیشترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان است با ۲۹۴ روستا که همین الان در حال اجرا می باشد.