تاکسی هوایی با سیستم های مدیریت ترافیک هوایی یکپارچه شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ شرکت ولوکوپتر در آزمایشی در فرودگاه هلسینکی نشان داد تاکسی هوایی این شرکت قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های مدیریت ترافیک هوایی بی سرنشین و سرنشین دار را دارد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از انگجت، برای آنکه تاکسی های هوایی و پهپادها بتوانند فعالیت کنند، باید با سیستم های کنترل ترافیک هوایی هماهنگ شوند. درهمین راستا روز گذشته یک تاکسی هوایی شرکت «ولوکوپتر» در آزمایشی آمادگی خود برای این هماهنگی را نشان داد. یک «ولوکوپتر۲X» با اجرای چند آزمایش در فرودگاه بین المللی هلسینکی، توانایی های خود برای یکپارچه سازی با سیستم های مدیریت ترافیک هوایی بی سرنشین و سرنشین دار را نشان داد. «ولوکوپتر» یکی از اولین شرکت های تاکسی پرنده است که با سیستم های کنترل ترافیک هوایی یکپارچه می شود اما بقیه شرکت ها هنوز وارد این مرحله نشده اند. هم اکنون بیشتر از ۷۰ شرکت مشغول توسعه وسایل نقلیه پرنده مخصوص خود هستند. در این میان شرکت« اوبر» سرمایه گذاری سنگینی در حوزه تاکسی های پرنده انجام داده است. البته آزمایش های انجام شده در فرودگاه هلسینکی فقط برای شرکت «ولوکوپتر» خبر خوبی نیست. این امر نشان داده است سیستم های ترافیک هوایی چندگانه حالا آماده هستند تا به صورت ایمن تاکسی ها را مدیریت کنند و همزمان ارتباط خود با هواپیماهای معمولی را هم حفظ کنند. در اوایل ماه جاری شرکت«ولوکوپتر» طرح های خود برای اولین تاکسی پرنده خودران تجاری را رونمایی نمود. این شرکت قبلا ابراز امیدواری کرده بود تا ۲۰۲۳ میلادی تاکسی های هوایی را آماده کند. اما باید در نظر داشت زیربنای لازم جهت فرود و بلند شدن از زمین و همینطور یکپارچه سازی با سیستم های مدیریت هوایی را فراهم آورد.