دبیر ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی خبر داد: رتبه نخست ایران در منطقه در تولید علم سلول های بنیادی

به گزارش خط رند ۹۱۲ دبیر ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ و ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺳﻠﻮل های ﺑﻨﻴﺎﺩی گفت: محققان ایرانی با پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای در رتبه نخست تولید علم سلول های بنیادی در منطقه قرار دارند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اﻣﻴﺮ علی ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ با تاکید بر لزوم توسعه پژوهش های کاربردی و محصول محور حوزه تحقیقات سلول های بنیادی اظهار داشت: ﻧﻴﺎﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی صنعت ﭘﺰشکی ﺑﺎﺯﺳﺎختی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ پژوهشگران به ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ برای ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ را مشخص می کند. وی ادامه داد: ﺩﺭک ﻋﻤﻮمی ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋﻭهش ها ﺗﻮﺳﻄ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮاﺗﺮ اﺯ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﮋﻭهشی است. دبیر ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ و ﻓﻨﺎﻭﺭی هایﺳﻠﻮل های ﺑﻨﻴﺎﺩی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در سیستم آموزش دانشگاهی کشورهای پیشرفته جهان توجه به تولید علم، فناوری و توسعه ارتباط با دیگر صنایع به شکل جدی دنبال می شود گفت: درحال حاضر بیشتر دانشگاه های کشور اهداف نسل های اول و دوم را دنبال می کنند. وی ادامه داد: برای رشد و شکوفایی کشور باید به سوژه تولید علم فناورانه، خلق ثروت و کارآفرینی در دانشگاه ها توجه گردد. برای رشد و توسعه کشور و تحول باید این مساله در دانشگاه های کشور نیز اجرایی شود. حمیدیه به اهمیت تربیت نیروی متخصص در این عرصه اشاره نمود و اظهار داشت: برگزاری المپیاد دانش آموزی و دانشجویی و نیز راه اندازی پژوهش سراهای دانش آموزی سبب شده است تا سیل عظیمی دانش آموز و دانشجو به این حوزه ورود داشته باشند و انگیزه، تلاش و نوآوری در سنین پایین نیز فرهنگ سازی شود. وی تصریح کرد: در چند سال آینده موج عظیمی از پژوهشگران جوان ۲۵ تا ۳۰ ساله در حوزه سلول های بنیادی حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت و نه تنها علم را جلو می برند، بلکه ایجاد شغل و بعد درآمد برای کشور خواهند کرد. برای اینکه سلول های بنیادی، علمی است که از ابتدا تا انتهای آن در داخل کشور در اختیار است و وابسته به کشورهای دیگر نخواهیم بود. دبیر ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ و ﻓﻨﺎﻭﺭی هایﺳﻠﻮل های ﺑﻨﻴﺎﺩی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد: محققان ایرانی با پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای همچون ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در رتبه نخست تولید علم سلول های بنیادی در منطقه قرار دارند. همین طور جایگاه ایران در تولید علم سلول های بنیادی از رتبه ۳۱ در چهار سال پیش به رتبه ۱۴ ارتقاء یافته است.

منبع: