استفاده از فناوری شناسایی صورت در مدارس چین محدود می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲ یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش چین اعلام نموده استفاده از فناوری شناسایی صورت در مدارس این کشور را محدودتر می کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از بی بی سی، چین تصمیم دارد استفاده از فناوری شناسایی صورت در مدارس این کشور را محدود و قانونمند کند. این در شرایطی است که چین به اقدامات نظارتی سنگین درباره شهروندانش معروف است. «لی چائوزی» مدیر بخش علم و فناوری در وزارت آموزش و پرورش چین در مصاحبه اظهار داشت: هنگام برخورد با اطلاعات شخصی دانش آموزان، باید بسیار محتاطانه عمل نماییم. اطلاعات آن فقط در صورت ضرورت باید جمع آوری شود. ما تلاش داریم تا حد ممکن جمع آوری اطلاعات دانش آموان را کمتر نماییم. تصمیم چین برای کنترل استفاده از فناوری شناسایی صورت در مدارس چند روز بعد از آن اعلام گردید که شهروندان نسبت به یک پروژه آزمایشی در دانشگاه داروسازی چین اعتراض کردند. در این برنامه آزمایشی از سیستم شناسایی صورت برای رصد حضور و رفتار دانشجویان در کلاس های درس استفاده شد. این پروژه در دانشگاه داروسازی چین نگرانی هایی را درباره امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد به وجود آورده است. در همین راستا چائوزی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش به این مورد توجه دارد.