با انعقاد یک تفاهم نامه؛ شرکت های دانش بنیان مکان محور به میدان می آیند

به گزارش خط رند ۹۱۲ تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه فناوری های مکان محور در کشور منعقد شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با هدف توسعه فناوری های مکان محور در کشور و افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان این حوزه منعقد شد.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به لزوم حضور سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه فناوری های مکان محور، اظهار داشت: استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ژئوماتیک یا مکان محور، گامی مهم در جهت پشتیبانی از توان داخلی است.
به گفته منطقی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح پتانسیل بالایی در زمینه فناوری های مکان محور دارد که باید از این قابلیت ها به نحو مطلوبی بهره ببریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همینطور خاطرنشان کرد: بعد از امضای این تفاهم نامه انتظار داریم همکاریهای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در زمینه سنجش از طریق دور و هوشمندسازی حمل و نقل کشور با ستاد افزایش یابد. ما در معاونت علمی و فناوری پیگیر عملیاتی کردن این نوع تفاهم نامه ها هستیم.
همچنین در این مراسم، امیرمجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مهم قلمداد کردن توسعه فناوری های مکان محور در کشور، اظهار داشت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده است و امیدواریم با ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پژوهش ها با سرعت بیشتری به محصول تبدیل گردد.
وی اضافه کرد: ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخت بیشتر و بهتری نسبت به ظرفیت موجود علمی در کشور دارند و امیدواریم این تفاهم نامه بتواند شتاب بیشتری به این روند بدهد.