ناسا بودجه ساخت اقامتگاه در ماه و مریخ را تأمین می کند

به گزارش خط رند ۹۱۲ ناسا اعلام نموده بودجه لازم برای ساخت اقامتگاه های دائم فضایی را در ماه و مریخ تامین می کند تا سفر و زندگی در این سیاره ها تسهیل شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از اینترستینگ اینجینرینگ، ناسا می خواهد سکونتگاه هایی را در ماه و مریخ بسازد که حتی در صورت بازگشت فضانوردان به کره زمین هم عملیاتی باقی بمانند و برای انجام مأموریت های مختلف قابل استفاده باشند. ناسا برای تحقق این هدف بودجه ای اختصاصی را به طرحی معروف به سکونتگاه های بهینه سازی شده برای مأموریت های اکتشافی یا HOME مختص کرده است. بودجه مورد اشاره در اختیار برخی از موسسات تحقیقاتی دانشگاه قرار می گیرد تا آنها طرح های خویش را در این زمینه به ناسا عرضه کنند. مهم ترین خصوصیت این سکونتگاه ها خودران بودن خیلی از فرایندها در آنها است، بگونه ای که آنها برای پردازش و تفسیر داده ها و هم تصمیم گیری در مورد امور مختلف نیازی به حضور فضانوردان ندارند و خود به صورت مستقل عمل می کنند. رهبری اجرای این طرح بر عهده ماریو برگس، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در دانشگاه کارنگی ملون است. ناسا مقرر است بودجه طرح مذکور را به مدت ۵ سال تامین کند و فعلا ۱۵ میلیون دلار به آن مختص کرده است. در این طرح از هوش مصنوعی به صورت گسترده برای تحلیل داده های جمع آوری شده از فضا و هم تجهیزات فضایی استفاده می شود. همینطور بررسی وضعیت سیستم های برقی مورد استفاده در سکونتگاه های مورد اشاره به صورت خودکار انجام می شود و در صورت وجود هرگونه مشکل پیام اخطار برای فضانوردان ارسال می شود.