ضوابط حضور سربازان فناور در راهپیمایی اربعین اعلام گردید

به گزارش خط رند ۹۱۲ ضوابط حضور سربازان فناور فعال در شرکت های دانش بنیان در راهپیمایی اربعین تشریح شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، سربازان فناور فعال در شرکت های دانش بنیان (امریه در شرکت دانش بنیان و پروزه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان) که قصد خروج از کشور به منظور حضور در مراسم پیاده روی اربعین را دارند، جهت دریافت معرفی نامه به ستاد کل نیروهای مسلح صرفا تا تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ فرصت دارند، درخواست خویش را از راه سامانه پاسخگویی مکتوب مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در قسمت تسهیلات نظام وظیفه ارسال نمایند.
این درخواست باید شامل زمان خروج از کشور و بازگشت به کشور و همینطور مشخصات دقیق هویتی باشد.