برای ایجاد خاطره جدید؛ دانشمندان مغز فنچ ها را دستکاری کردند

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان با استفاده از روش اوپتوژنتیک به فنچ های گورخری آموختند آوازی را بخوانند که هیچگاه نشنیده اند. به عبارت دیگر آنها خاطراتی را در مغز پرندگان ایمپلنت کردند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه ساوت وسترن تگزاس خاطراتی را در مغز فنچ های گورخری ایمپلنت کرده اند و به آنها یاد دادند آوازی را بخوانند که هیچگاه نشنیده اند. فنچ های نر برای جوجه های خود آواز می خوانند و آنها به تدریج از پدر خود تقلید می کنند. با گذر زمان فنچ ها در آواز خواندن استاد می شوند و این خصوصیت را به فرزندان خود منتقل می کنند. در تحقیق جدید پژوهشگران به صورت مستقیم این فرآیند را در مغز فنچ های کوچک دستکاری کردند تا بخشهایی از آواز را بدون هیچ گونه آموزشی از والدین به آنها بیاموزند. آنها برای این منظور از روش اوپتوژنتیک استفاده کردند. در این روش بارقه هایی از نور برای تحریک چند عصب در مغز استفاده شدند. در این نمونه دانشمندان رابطه میان قسمت پردازش کننده شنیده ها و قسمت دیگری که موتور صوتی را کنترل می کند را در مغز پرنده دستکاری کردند. در حقیقت آنها نوعی خاطرات شنیداری ایجاد کردند که به صورت معمول از فضای بیرون شنیده می شود و پرنده تلاش در تقلید این سیگنال ها می کند. محققان از یک شیوه خاص کد مورس استفاده کردند تا به فنچ ها بیاموزند هر سیلاب آواز چقدر طول می کشد. پرندگان به تدریج بدون احتیاج به پدر خود آموختند آواز مذکور را بخوانند. البته این آواز از آنچه که پرنده از والدین خود می آموزد ساده تر است. این نخستین باری نیست که دانشمندان خاطراتی را در مغز حیوانات ایمپلنت می کنند. سال قبل هم دانشمندان نشان دادند می توان رفتارهای یک حلزون دریایی را استخراج و به دیگری تزریق کرد. تحقیق روی فنچ های گورخری راه های جدیدی را برای مطالعه و درمان اختلالات گفتاری در انسان فراهم می آورد. البته در این راه باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. این پژوهش در ژورنال ساینس انتشار یافته است.