در قالب یک پژوهش بررسی شد انگیزه های دانش آموزان جهت استفاده از اینستاگرام

خط رند ۹۱۲: اینستاگرام یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در میان نوجوانان سراسر جهان است. شناسایی انگیزه های استفاده از اینستاگرام می تواند گام نخست برای توانمند ساختن و هدفمند کردن دانش آموزان در استفاده از این اپلیکیشن باشد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، با ارتقای تکنولوژی، ارتباط بین انسان ها تسهیل شده و دیگر فاصله دلیل خوبی برای ارتباط نداشتن نیست. در ابتدا تلفن موجب شد که انسان ها در شهر ها، استان ها یا حتی کشور های مختلف به راحتی با هم صحبت کنند و هم اکنون اینترنت این امکان را برای برقراری تماس فراهم ساخته است. شبکه های اجتماعی مختلفی برای ارتباط با انسان ها بوسیله اینترنت وجود دارد که همچون آنها می توان به اینستاگرام اشاره نمود. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که به کاربران این امکان را می دهد که عکس ها و ویدیو های خودرا به اشتراک بگذراند.

این پژوهش که در ارتباط با بررسی انگیزه های دانش آموزان در استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام، توسط تیم پژوهشگران متشکل از رقیه صادق زاده( دکتری روانشناسی تربیتی)، فریبرز درتاج( استاد روانشناسی تربیتی) و مرتضی منادی( دانشیار روانشناسی تربیتی) با جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در منطقه دوازده تهران انجام شده، نشان می دهد: « هم اکنون اینستاگرام سریع ترین شبکه اجتماعی در حال رشد است و امروزه نسبت به فیسبوک دانش آموزان وقت بیشتری را صرف اینستاگرام می کنند.»

در این پژوهش پژوهشگران می گویند: « یکی از دلیلهای اصلی استفاده از اینستاگرام، زیرنظر داشتن و شناخت دیگران، ثبت و مستند ساختن لحظات، خوش بودن و خلاقیت است. همین طور بین سطوح بالای فعالیت های اجتماعی( مسافرت، حضور بهم رساندن در رویداد های ورزشی، معاشرت با دوستان و…) و انگیزه داشتن جهت استفاده از اینستاگرام بعنوان وسیله ای برای ثبت و مستند ساختن این لحظات رابطه ای مستقیم وجود دارد.»
یافته ها نشان می دهد: « رضایتمندی یک حالت ذهنی است و صرفا مربوط به نوع خاصی از رفتار نمی گردد. در واقع رضایتمندی اشاره به رضایت خاطر ذهنی دارد که برگرفته از تجربه استفاده از اپلیکیشن است. رضایتمندی و استفاده افراد مختلف از اینستاگرام بر حسب اعتقادات فردی، ارزش ها و ترجیح ها از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد. نیاز های اصلی، شکل های گسترده ای از انگیزش برای کسب اطلاعات، اجتماعی شدن، سرگرمی و رهایی از تنش ها هستند.»
در ادامه این پژوهش درباب تشویق دوستان و همسالان آمده است: « پس از مصاحبه با دانش آموزان بیشتر آنان علت عضویت خودرا عضویت دیگر دوستان و تعریف آنان و نشان دادن خاصیت های این شبکه بیان کرده اند. در واقع فشار و ترغیب همسالان باعث شده بود که آنان هم از این شبکه استفاده کنند
در این پژوهش آمده است: « اپلیکیشن اینستاگرام می تواند نیاز های دانش آموزان را برطرف کند برای اینکه که اوقات فراغت آنها را پر می کند، برای آنها مهیج است و در مجموع حال آنها را بهتر می کند؛ بنابر این دانش آموزان اپلیکیشن اینستاگرام را باارزش تلقی می کنند و به استفاده از آن ادامه می دهند.»
همین طور در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است: « انگیزه افراد در استفاده از اینستاگرام از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد برای اینکه که هر انسان ارزش ها، اعتقادات و نیاز های منحصر به فرد خودرا دارد. هفت مقوله اصلی از داده های کیفی استخراج شده است که این هفت مقوله مهم و اصلی شامل تازگی و نوظهور بودن، تشویق دوستان و همسالان، در جریان اخبار و اطلاعات قرار داشتن، گذراندن اوقات فراغت، ارتباط با دوستان خود و پیدا کردن دوستان و روابط جدید، ابراز خویشتن و فرار از واقعیت است.»
این پژوهش در شماره سی و پنجم فصلنامه مطالعات میان فرهنگی به چاپ رسیده است.

منبع: