کاپشن بادگیر خورشیدی به بازار آمد

خط رند ۹۱۲: یک بادگیر خورشیدی ابداع شده که با نور آفتاب شارژ می شود و شب در تاریکی می درخشد. کافی است این بادگیر در مجاورت منبع نور قرار گیرد تا انرژی ذخیره شده را باردیگر منتشر کند.
دریافت ۶ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، یک کت بادگیر مخصوص ابداع شده که با انرژی خورشیدی شارژ می شود. این بادگیر در تاریکی می درخشد اما طی روز رنگ آن تغییری نمی نماید. لباس مذکور دارای یک لایه مخصوص حاوی یک توری درخشان است. این لایه مخصوص بعد از مجاور در مقابل منبع نور، باردیگر نور خورشید را منتشر می کند. شرکت Vollebakاین بادگیر خورشیدی را ابداع کرده است.

منبع: