ابزار تصویربرداری که به درمان خشکی چشم کمک می نماید

خط رند ۹۱۲: خشکی چشم همچون بیماری های آزاردهنده است که دیدن محیط اطراف را دشوار می کند، اما یک ابزار جدید تصویربرداری شناسایی این بیماری و درمان آنرا تسهیل کرده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، ابزار تصویربرداری مذکور که با همکاری پژوهشگران کانادایی ساخته شده به Tear Film Imager شهرت یافته و از نور هالوژن ایمن برای چشم به منظور بررسی آن و تصویربرداری سریع از نحوه ترشح اشک در چشم بهره می گیرد.
این دستگاه از هر دو چشم بیمار بطور جداگانه عکس برداری می کند و با تحلیل طیف کامل نور منعکس شده از سطح چشم، میزان ضخامت لایه های داخلی آنرا اندازه گیری می کند. در نهایت دستگاه مذکور شرایط قسمتی از چشم موسوم به زیر لایه آبی را مشخص می کند که نقشی کلیدی در زمینه شکل گیری بیماری خشکی چشم ایفا می کند. بررسی و تحلیل شرایط این بخش از چشم تا به امروز با استفاده از روش های متعارف پزشکی و تصویربرداری بسیار دشوار بوده است.
دستگاه مورد اشاره اخیرا با موفقیت جهت بررسی شرایط چشم یک بیمار مورد استفاده قرار گرفته و مقرر است تحقیقات بیشتری برای ارتقای کیفیت آن صورت گیرد.

منبع: