تماس با کدام شماره ها مجانی است؟

به گزارش خط رند ۹۱۲ با عنایت به ضرورت وجود کدهای خدماتی با ارقام کوتاه تر، تماس با کدهای اضطراری مجانی است، در حالیکه تماس با کدهای عمومی ملی، شامل دریافت کارکرد می شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، با گسترش شبکه ­های مخابراتی و تنوع خدمات ارائه شده در این بخش و به منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات در سطوح مختلف، ضرورت وجود کدهای خدماتی که شماره­ هایی با تعداد ارقامی کوتاه تر از شماره­ های معمولی هستند، آشکار است. در این راستا، با ابلاغ مصوبه ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۴، کدهای خدماتی سه رقمی ملی با عنایت به نوع استفاده از آنها به دو دسته ی کدهای سه رقمی اضطراری ملی و کدهای سه رقمی عمومی ملی تقسیم شدند.
تماس با کدهای سه رقمی غیراضطراری مشمول هزینه برای تماس گیرنده خواهد بود و چنانچه فرد با شماره تلفن ثابت با کدهای خدماتی تماس گرفته باشد، به اندازه تماس درون شهری و در صورتیکه از تلفن همراه با این شماره ها تماس گرفته باشد، معادل هزینه تماس همراه با ثابت ملزم به پرداخت هزینه می شود.
کدهای سه رقمی اضطراری ملی شماره های سه رقمی هستند که تماس با آن­ ها جنبه حیاتی و فوریت داشته باشد (نظیر اورژانس، آتش نشانی، پلیس و….)، مدت زمان مکالمه کوتاه باشد و از میانگین مکالمات شبکه کشوری پائین ­تر باشد، خدمات رسانی در تمام کشور مورد نیاز باشد که واگذاری این کدها با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب کمیسیون به صورت مجانی و تماس با این کدها هم مجانی است. کدهای سه رقمی اضطراری ملی مجاز و دارندگان آن­ ها در جدول زیر آمده است.

کدهای سه رقمی عمومی ملی شماره­ هایی هستند که مدت زمان مکالمه با آنها کوتاه و از میانگین مکالمات شبکه کشوری پائین­ تر باشد، خدمات رسانی در تمام کشور مورد نیاز باشد، خدمات ارائه شده از راه آن­ ها، مورد نیاز عموم مردم باشد که واگذاری این کدها با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب کمیسیون به صورت مجانی است، اما تماس با این کدها مجانی نیست.
بنابراین، دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و سیار می­ توانند از تماس گیرندگان با این کدها که از شبکه تلفن ثابت تماس می­ گیرند، بر مبنای نرخ یک دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی و در صورت تماس از شبکه تلفن همراه بر مبنای یک دقیقه مکالمه تلفن همراه به تلفن ثابت، کارکرد دریافت نمایند. کدهای سه رقمی عمومی ملی در جدول زیر آمده است.

منبع: