بیشتر کاربران از کیفیت اینترنت شکایت دارند

به گزارش خط رند ۹۱۲ سرعت های عرضه شده توسط شرکت های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نشان می دهد، بیشترین شکایات کاربران از خدمات اینترنت اپراتورها در حوزه کیفیت سرویس است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، سرعت و کیفیت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه است؛ هم اکنون سامانه جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته تا کاربران با رفتن به این سامانه اعتراضات خود نسبت به خدمات اپراتورها را با ذکر مکان جغرافیایی اعلام نموده و منتظر پیگیری مبحث از سوی رگولاتوری باشند.
از طرفی اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) تا آخر مهر ماه سال جاری را منتشر نموده است.
شکایات ثبت شده در سامانه سپاس از آن حکایت می کند که بیشتر این شکایات، در حوزه خدمات اینترنتی هستند، همان گونه که چندی قبل هم سید محمد امامی – مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – اعلام کرده بود که بیشترین شکایت مشترکین مربوط به حوزه اینترنت است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده از آن حکایت می کند که تعداد کل شکایت های ثبت شده از شرکت مخابرات ایران در بازه مهر ماه نسبت به شهریور ماه سال جاری ۹.۳ درصد کاهش داشته است. بیشترین شکایت مشترکین در حوزه اینترنت از شرکت مخابرات ایران به پشتیبانی و عرضه خدمات اختصاص دارد.

همینطور در اپراتور همراه اول، تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت همراه اول در حوزه اینترنت در بازه شهریور و مهر ماه به کیفیت سرویس اختصاص دارد.

در اپراتور ایرانسل، شکایات ثبت شده بدین صورت است که تعداد کل شکایت های ثبت شده از در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت های ثبت شده مشترکان در حوزه اینترنت از این شرکت هم به کیفیت سرویس اختصاص دارد.

همینطور در اپراتور رایتل، تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه مهر ماه نسبت به شهریورماه سال جاری، ۳۶.۶ درصد کاهش داشته است و بیشترین شکایت های مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت رایتل به کیفیت سرویس اختصاص دارد.