با تاکید وزیر علوم؛ مطالعات فرهنگی اجتماعی علم و فناوری انجام می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود: با تاکید وزیر علوم تحقیقات و فناوری این پژوهشکده، مطالعات فرهنگی اجتماعی علم و فناوری را هم در دستور کارخود قرار داد.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از پژوهشکده های ستادی وزارت علوم است و بخش آموزش عالی یکی از مهمترین بخش های حوزه وزارتخانه است.
وی افزود: مأموریت اصلی پژوهشکده، مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی است و ما هم در در سال های اخیر تمرکز خوبی در این زمینه داشته ایم تا بتوانیم به تولیدات خوبی در این عرصه دست یابیم.
رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شد، تاکید شد که پژوهشکده علاوه بر حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی در حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی علم و مطالعات فرهنگی اجتماعی فناوری ورود کرده و آنرا هم پوشش دهد که در دستور کار جدی پژوهشکده قرار دارد.