تازه ترین دستاوردهای ایران ساخت لیزر و فتونیک ارائه شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ در نمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران تازه ترین دستاوردهای ایران ساخت لیزر و فتونیک عرضه شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فضای نمایشگاه تهران میزبان سومین نمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران در نمایشگاه بین المللی از ۱۸ آبان ماه از به کار کرده است. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از این نمایشگاه بازدید نمود.
در این نمایشگاه که تا ۲۱ آبان ماه ادامه دارد ۲۸ شرکت فناور و استارت اپ با حمایت ستاد لیرز و فوتونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارند.