فعالیت ۶۰ شتابدهنده برای توسعه کسب و کارهای نو

به گزارش خط رند ۹۱۲ بر مبنای آخرین آمار، هم اکنون ۶۰ شتابدهنده برای توسعه کسب و کارهای نو در کشور مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، معاونت علمی و فناوری از اواسط سال ۹۷ در نسل دوم زیست بوم استارت آپی در کشور از راه ستادهای توسعه فناوری، ایجاد شتاب دهنده های تخصصی را در دستور کار قرار داده است. در این زیست بوم جدید، سکوی ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، رونق بخشی به تولیدات فناوران در کشور مدنظر است. ازاین رو مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام نمود هم اکنون ۶۰ شتاب دهنده فناوری برای توسعه کسب و کارهای نو در کشور فعالیت می نمایند. شتاب دهنده ها با پشتیبانی از تیم ها و سرمایه گذاری های اولیه به استارت اپ ها کمک می کنند که به بلوغ برسند و وارد کسب وکار شوند.