رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی: تسهیلات لیزینگ به خریداران محصولات دانش بنیان اعطا می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: تسهیلات لیزینگ به خریداران محصولات دانش بنیان با نرخ ۹درصد و بازپرداخت ۳ساله اعطا می شود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از صندوق نواوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در گردهمایی عرضه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان هم اکنون به جایگاهی رسیده اند که می توانند به مردم خدمات عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل شرکتهای دانش بنیان ارتباط با بخش های مختلف کشور است اظهار داشت: شرکت های بوجود آمده قادر به رفع نیازهای کشور هستند، ولی توفیق شرکت ها در رفع نیازمندی ها مستلزم شناخت آنها، اعتماد به شرکت های دانش بنیان و فناور و واگذار کردن نیازمندی ها به آنها است.
رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی اظهار داشت: بر مبنای برآوردها میزان قاچاق در کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که این عدد برای کشوری که کل بودجه آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، امری نامبارک به حساب می آید و این می تواند تهدیداتی را برای حوزه نوآوری به وجود بیاورد.
وی با اشاره به توانمندی های شرکت های دانش بنیان در زمینه توسعه فناوری ها خاطرنشان کرد: وظیفه ما است که توانمندی های این شرکت ها را در جهت رفع نیازمندی های حوزه مبارزه با قاچاق معرفی نماییم.
وی با اشاره به نمایشگاهی که دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه شده است تصریح کرد: خریدارانی که از فناوری های عرضه شده در نمایشگاه مبارزه با قاچاق مبادرت به خرید محصولات فناورانه کنند، از تسهیلات لیزینگ ۹ درصد با بازپرداخت سه ساله می توانند بهره مند شوند.