برای کسب و کارهای نو؛ اولین فراصندوق سرمایه گذاری خطرپذیر افتتاح شد

خط رند ۹۱۲: اولین فراصندوق با هدف شتابدهی سرمایه گذاری خطر پذیر کسب و کارهای نو افتتاح شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در آئین رونمایی و پذیره نویسی فرا صندوق بعنوان اولین فرا صندوق کشور در بازار سرمایه بر وجود زیست بوم سرمایه گذاری خطر پذیر در کشور در سال های گذشته اصرار کرد و اظهار داشت: این زیست بومی بود که با پول نفت آنرا نابود کردیم و امروز برای احیای آن در تلاش هستیم. هم اکنون نیز چندین صندوق خطرپذیر در کشور به راه افتاده است اما روند آن کند است و احتیاج به فرهنگسازی دارد. معاون علمی و فناوری همین طور بیان کرد: در گذشته برای ایجاد یک کسب و کار مشکل مالی بعنوان سوژه مهم در نظر گرفته می شد و تصور بر این بود که با اختصاص دادن پول مشکل رفع می شود اما این یک فرهنگ اشتباه بود که در معاونت علمی و فناوری نیز بعنوان قسمتی از بدنه دولت وجود داشت اما در این سال ها درصدد مبارزه با آن برآمدیم. رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه در زیست بوم فناوری و نوآوری شتابدهنده ها همین نقش را دارند اضافه کرد: تامین مالی خطر پذیر، سرمایه گذاری روی فکر و خلاقیت جوانان است. جوانی که جزء ایده چیز دیگری ندارد و سرمایه گذاری روی آنها آینده روشنی پیش روی دارد. ستاری فصل نخست سرمایه گذاری عظیم دولت را در حوزه آموزش دانست که هنوز نتیجه بخش نبوده است برای اینکه سایر اجزای زیست بوم نوآوری و فناوری در کنار آن قرار نگرفته اند. رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از دانشگاه ها بعنوان عامل اصلی برای تربیت نیروی انسانی در این زیست بوم یاد کرد و اظهار داشت: البته این مراکز نیروی انسانی این زیست بوم را برای کشور فراهم نمی کنند برای اینکه پول نفت در فعالیت آنها دخیل است. برای اصلاح نیاز به فعالیت بیشتر استارت اپ ها داریم. هم اکنون نیز در شهرها ایجاد ناحیه های نوآوری شروع شده است. تا دو سال آینده بیشتر از یک میلیون متر مربع فضای نوآوری را در اطراف شهرها خواهیم داشت. این نواحی نیز وظیفه تامین نیروی انسانی این زیست بوم را دارند تا تبدیل ایده به کسب و کار تسریع شود. ستاری به نقش صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین مالی اشاره نمود و اضافه کرد: این صندوق نیز چون دولتی است پس نمی تواند به حوزه خطرپذیر ورود داشته باشد. معاون علمی و فناوری تولید محصول را نتیجه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش دانست و افزود: پژوهش به پول دولت خروجی اش محصول نیست. زیست بوم دانش بنیان را با این پول و رانت نمی توان ایجاد کرد. دولت تنها باید زیرساخت های علمی یا زیرساخت ها برای آموزش را درست کند. ستاری با اشاره به اینکه راه اندازی فراصندوق، گامی برای رونق زیست بوم خطرپذیر در کشور است اظهار داشت: نهادهای مالی کشور در اینجا جمع شده اند تا این صندوق راه اندازی شود و قدم هایی بزرگ برای سرمایه گذاری روی ایده جوانان برداشته شود. با این اقدام تبدیل ایده به کسب و کارها سرعت بیشتری خواهد گرفت. امروز شاید دنبال این هستند تا جوانان را از دانشگاه های ما به خارج ببرند. اگر دیر سرمایه گذاری روی استارتاپ ها را انجام دهیم بزودی اقدامات برای خارج کردن آنها را آغاز می کنند. وی به ایجاد کمیته ای با قوه قضاییه اشاره نمود تا ماهیتی جدید برای ثبت استارتاپ ها ایجاد شود. ستاری اظهار داشت: فرا صندوق به راه افتاده است تا زنجیره تامین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور تکمیل شود. سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی در صندوق های جسورانه و خصوصی را انجام می دهد تا پروژه های بزرگ دانش بنیان و فناورانه دیگر نگرانی از لحاظ مالی نداشته باشند. ستاد فرمان اجرایی امام (ره)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه آزاد اسلامی موسسان فرا صندوق هستند. فرا صندوق با سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه قدرت مالی آنها را بیشتر می کند و با بورس نیز در تعامل است.

منبع: