بازبینی در بخشنامه قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای

خط رند ۹۱۲: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد اصلاح ماده (۸) بخشنامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارسال کرده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به این وزارت، ایجاد و برمبنای بند (۱۰) ماده (۶) اساسنامه خود، علاوه بر وظایف و اختیارات وزارت متبوع مندرج در قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)، عهده دار اصلاحات بعدی آن و تعهدات بین المللی مرتبطی است که جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون ملزم به رعایت آنها است.
همچنین وظیفه صدور مجوز تاسیس ایستگاه های بیسیم و رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه های مربوط، بر عهده کمیسیون فنی سوژه ماده (۵) قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای و ماده (۸) بخشنامه اجرایی آن است.
در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، در انجام وظایف خود با مشکل روبه رو شده است؛ پس به منظور فراهم شدن زمینه اجرای مناسب وظایف این سازمان در قانون مورد اشاره، این وزارت پیشنهاد اصلاح ماده (۸) بخشنامه اجرایی قانون یاد شده را به دولت ارائه نموده است.
مطابق این پیشنهاد، ماده (۸) بخشنامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای، به شرح زیر اصلاح می شود:
اعضای کمیسیون فنی از بین کارکنان متخصص و صاحب نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان منصوب می شوند.

منبع: