بررسی تنظیم لایحه ممنوعیت ایجاد دفاتر موازی دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خط رند ۹۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد تنظیم لایحه قانونی ممنوعیت ایجاد دفاتر موازی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و تبدیل دفاتر موجود به دفاتر پیشخوان دولت را عرضه کرده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش برخی تصدی های دولت، افزایش بهره وری خدمات دستگاه های اجرایی کشور، سهولت دسترسی شهروندان به خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه آنان بوجود آمده و این دفاتر به باعث قوانین و مقررات یک کانالهای ارتباطی عرضه خدمات قابل برونسپاری دستگاه های دولتی می باشند.
هیئت وزیران طی تصویب نامه ای در سال ۱۳۹۷ بر عرضه خدمات قابل برون سپاری دستگاه های اجرایی از راه دفاتر پیشخوان دولت تاکید و در سال ۱۳۹۶ ایجاد هر گونه دفاتر مشابه برای عرضه خدمات دستگاه ها را ممنوع اعلام نموده است.
با وجود این هنوز بعضی از دستگاه ها اقدام به ایجاد دفاتر موازی نظیر کارگزاری های تامین اجتماعی، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر سلامت شهر و دفاتر ساتا تامین اجتماعی نیروهای مسلح می نمایند.
تشکیل بی رویه دفاتر مشابه و عدم برخورد مناسب توسط مراجع مربوطه، سبب گسترش روز افزون این گونه دفاتر در سایر دستگاهها و کاهش توازن اقتصادی و کیفیت عرضه خدمات در دفاتر مذکور شده و از دیگر سو منجر به سردرگمی بیشتر شهروندان در دریافت خدمات می گردد.
به همین جهت، پیشنهاد تنظیم لایحه قانونی ممنوعیت ایجاد دفاتر موازی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و تبدیل دفاتر موجود به دفاتر پیشخوان دولت در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت می باشد.