رییسی: شبکه ملی اطلاعات را به شدت دنبال خواهیم کرد

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: به هیچ وجه از حقوق مردم کوتاه نمی آییم چونکه آنان ولی نعمت انقلاب هستند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، حجت الاسلام رییسی امروز (چهارشنبه) در اصفهان اظهار نمود: چیزی که رهبری برای ما در گام دوم انقلاب ترسیم کرده اند این است که به عدالت نزدیک شویم.
وی ادامه داد: احساس مسئولیت حس مبارکی است، فردی که در جامعه به معروف و منکر حساس نباشد، مرده به حساب می آید.
وی اظهار داشت: امروز بعنوان یک مسئول، از این همه احساس رضایتی که به دستگاه قضایی وجود دارد، خوشحالم. این باید بعنوان یک فرصت تلقی شود. بخش قضایی کنترل کیفیت است، اگر ساختارهای فسادآور اصلاح گردد و دستگاه ها وظایف خودرا انجام دهند، کمتر به دستگاه قضایی ایراد وارد می شود.
وی اظهار داشت: امروز حضور شما، توطئه ایجاد ناامنی در کشور توسط بدخواهان را نقش بر آب کرد و امروز کشور ما در مقابل این توطئه امن است.
رئیسی اظهار داشت: باید در این راه خطرپذیر بود و احساس مسئولیت کرد. از شاخصه اصفهان، شهدای عالی قدر هستند که برای جهان اسلام درخشش دارند و نشان صدق را همراه خود دارند و هیچ زمان نباید شهید و شهادت، ایثار و از خودگذشتگی و مجاهدت کمرنگ شود.
رئیسی اظهار داشت: مرتب تاکید می کنید باید بر احیای حقوق عامه احساس مسئولیت شود، امام (ره) به مردم نگاه تشریفاتی نداشت، اگر می گفت میزان رای ملت است، عمیقا معتقد بود. امروز بعنوان یک مسئول، از این همه احساس رضایتی که به دستگاه قضایی وجود دارد، خوشحالم و این باید بعنوان یک فرصت تلقی شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این نکته درست است، شبکه ملی اگر فعال شود خیلی از مسائل را حل می کند، شبکه ملی اطلاعات یکی از اهدافی است که به شدت دنبال خواهیم کرد و یکی از لزوم های جدی کشور است.
وی اظهار نمود: پرچمی را که رهبری برداشته اند، ظیفه داریم پای این پرچم بایستیم و ایستادگی را پیشه نماییم. امروز مسئله مبارزه با ناهنجاری ها و فساد یکی از مهمترین مسائل جامعه است.
ربیس قوه قضاییه افزود: هم در اصلاح ساختارهای فسادزا، هم در اصلاح قوانین و مقررات و هم برای برخورد با متخلفان باید کار عملی کرد.
وی اشاره کرد: حتما بدانید، ملامت ملامت گران و حاشیه سازی های دشمن ما را از میدان به در نخواهد کرد. امروز حضور شما، توطئه ایجاد ناامنی در کشور توسط بدخواهان را نقش بر آب کرد و امروز کشور ما در مقابل این توطئه در امنیت قرار دارد و نباید فراموش کرد هم باید به خواست مردم دقت کنیم.
رییسی اظهار داشت: هم با اغتشاشگران برابر قانون برخورد می نماییم و هم نسبت به مسئله مردم، باید توجه کرد. نباید بگذاریم سفره مردم خالی بماند. در یک کلام از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.

منبع: