یک مقام مسئول خبر داد: رفع ضعف های قانونی ورود دانش بنیان ها به بازار داخلی

به گزارش خط رند ۹۱۲ عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: ما همواره در صدد هستیم ضعف های قانونی شرکت های دانش بنیان در امتداد استفاده از محصولات دانش بنیان در بازار داخلی را رفع نماییم.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، محمدصادق خیاطیان عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی امروز در مراسم اختتامیه گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی گفت: ما همواره درصدد هستیم شرایطی را برای شرکت های دانش بنیان فراهم آوریم تا محصولات خودرا به بازار داخل معرفی کنند.
وی اضافه کرد: امیدواریم یک زمانی شرایطی برای سازمان ها و ارگان های مختلف به وجود بیاید که تنها از محصولات شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه ما همواره نیازمند ارائه ایده های جدید در حوزه های مختلف توسط شرکت های دانش بنیان هستیم، اظهار داشت: ما از شرکت های دانش بنیان درخواست داریم تا در فرآیند معرفی محصولات خود به بازار داخل، ضعف های قانونی را به ما متذکر شوند. خیاطیان اظهار داشت: ما همواره در صدد هستیم ابزارهای تأمین مالی که تابحال وجود نداشته را ایجاد نماییم تا شرکت های دانش بنیان بتوانند محصولات خودرا به بازار برسانند.

منبع: