یک مقام مسئول به مهر خبر داد ورود ۳۳ داروی زیستی به بازار توسط شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خط رند ۹۱۲ دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید ۳۳ داروی زیستی آگاهی داد و اظهار داشت: این داروهای زیستی توسط شرکتهای دانش بنیان تا ۱۸ ماه آینده وارد بازار می شوند.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید داروهای زیستی همچون برنامه های ستاد توسعه فناوری به واسطه شرکتهای دانش بنیان بوده است، اظهار نمود: ما در صددیم تا به تدریج داروهای وارداتی را خودمان تولید نماییم. از دو سال قبل که تحریم ها به وجود آمد علاوه بر شتاب در تولید داروهای زیستی، سایر داروها را هم مدنظر قرار دادیم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر اینکه تولید این داروها کشور را بی نیاز از واردات می کند، بیان کرد: به صورت کلی می توان اظهار داشت که ۱۴۰ داروی زیستی وجود دارد که ما موفق شدیم از دوسال گذشته ۲۲ دارو را به تولید برسانیم.
وی افزود: همه دارو های زیستی برای تولید به صرفه نیستند بدین سبب از این تعداد ۳۳ داروی دیگر مهم به شمار می روند که برای تولید آنها برنامه داریم.
قانعی اضافه کرد: مقرر است ۳۰ داروی دیگر تا ۱۸ ماه آینده توسط شرکت های دانش بنیان به تولید برسد و ما شاهد این داروها در بازار باشیم.
وی اشاره کرد: به هر حال تا ۱۸ ماه آینده تولید دارو از ۹۷ کنونی به ۹۹درصد می رسد.

منبع: