توسط محققان دانشگاهی صورت گرفت ساخت زبان مدل سازی برای توسعه بهینه نرم افزار

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر زبان مدل سازی برای توسعه نرم افزارها طراحی و پیاده سازی  کردند که امکان انجام عملیات و بازیابی داده ها را در تمامی مراحل ساخت و بروزرسانی نرم افزار فراهم نموده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش و محمد قائمی فرد پژوهشگران این طرح، عنوان پژوهش اجرا شده را “فرایند مبتنی بر مدل برای ارتباط زبان های برنامه نویسی و پایگاه داده ها” دانستند و یادآور شدند: هدف از این اختراع، ساخت زبان مدل سازی بود که عملیات داده ای را در تمامی مراحل ساخت و بروزرسانی نرم افزار مد نظر قرار دهد.

پژوهشگران این طرح با تاکید بر اینکه در گذشته عملیات و بازیابی داده ها، در حین توسعه نرم افزار، در فاز پیاده سازی متمرکز بوده است، اظهار کردند: علاوه بر این، عدم انتخاب نوع زبان برنامه نویسی یا پایگاه داده در ابتدای کار نیز پر اهمیت است. در زبان مدل سازی ارائه شده این هدف نیز محقق شده چون امکان تبدیل نمودارهای این زبان مدل سازی به کدهای زبان های برنامه نویسی مختلف وجود دارد.

دکتر عبدالله زاده، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر افزود: این اختراع نه تنها اهداف از پیش تعیین شده را بطور کامل برآورده کرده، بلکه خاصیت های جدیدی نیز در حین توسعه زبان مدل سازی به آن اضافه شده است. برای مثال به هنگام تولید کدهای وب سرویس از نمودارها، امکان بررسی اینکه چه کسی می تواند از این وب سرویس ها استفاده نماید، مهیا شده است.

بگفته این محقق همین طور با اعمال محدودیت بر روی داده های ورودی می توان از امن بودن وب سرویس ها اطمینان حاصل کرد. وب سرویس ها نوعی خدمات بر بستر وب هستند. برای مثال، بیشتر بانک ها وب سرویس هایی را برای فروشگاه های اینترنتی به منظور انجام تراکنش های مالی فراهم می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت استخراج صحیح نیازمندی ها، در تناقض نبودن آنها در توسعه نرم افزار و برنامه های کاربردی سازمانی بطور خاص، تصریح کرد: تغییر نیازمندی ها در فاز پیاده سازی عامل شکست خیلی از پروژه های نرم افزاری است؛ بدین جهت در پروسه مبتنی بر مدل ارائه شده، نخستین قدم استخراج نیازمندی ها و طراحی آنها به کمک نمودارهای موجود بوده است. در نهایت این نمودارها تبدیل به کدهای زبان برنامه نویسی شده تا قسمت بزرگی از فاز پیاده سازی نرم افزار بطور خودکار صورت گیرد.

قائمی فرد، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر، درک کامل از پایگاه داده ها و زبان های برنامه نویسی مختلف، روش های طراحی و ساخت زبان های مدل سازی گرافیکی به شکلی که نمودارهای آن قابلیت صحت سنجی داشته تا توسعه دهندگان نرم افزار از درستی نمودارها مطمئن باشند و ایجاد تولیدکننده خودکار کد که این خود نیاز به یادگیری زبان جداگانه ای دارد را همچون پیچیدگی های این طرح نام برد.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به کاربردهای این طرح، اشاره کرد: از دستاوردهای این اختراع می توان در صنعت تولید نرم افزار و برنامه های کاربردی سازمانی بهره برد.

قائمی فرد با اشاره به فاز توسعه این دستاورد، تصریح کرد: در ادامه کار، نمودارهای زبان مدل سازی ارائه شده باید (همانند فایل های exe در سیستم عامل ویندوز) قابلیت اجرا (بدون تولید کد) داشته باشند. به عبارت دیگر یک محیط مجازی برای استقرار نمودارها مورد نیاز است. این مهم به تست سریع نرم افزار کمک شایانی خواهدنمود.

مجری طرح، استفاده از نمودارهای گرافیکی برای دستکاری و بازیابی داده ها در طول حیات نرم افزار، تولید کد زبان های برنامه نویسی برای ساخت وب سرویس ها، بررسی درستی داده های ورودی به سیستم، امکان تعامل با دیگر زبان های مدل سازی، انجام نگاشت نوع داده بین زبان برنامه نویسی و پایگاه داده در زمان طراحی و نه در زمان اجرا را همچون خاصیت های این طرح عنوان نمود.

وی کاهش زمان و هزینه تولید نرم افزار را یکی از مزایای اصلی این طرح نسبت به روش های سنتی دانست و اظهار داشت: این اختراع برای توسعه نرم افزار و برنامه هایی که نیاز زیادی به دستکاری و بازیابی داده، مانند برنامه های کاربردی سازمانی دارند، قابل استفاده می باشد. توسعه دهندگان نرم افزار و شرکت های نرم افزاری جامعه هدف این اختراع هستند.

منبع: