فناوری که بالگرد عادی را خودران می کند

به گزارش خط رند ۹۱۲ فناوری مخصوص بالگرد خودران ساخته و نمایش داده شده است. این فناوری در بالگرد عادی نصب و با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و سنسورهای مختلف به صورت خودکار از زمین بلند می شود و فرود می آید.
دریافت ۱۹ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیلی میل، Skyryse شرکت تولید کننده بالگرد خودران در یک نمایش تازه فناوری هایی جدیدی را رونمایی نمود که آینده صنعت هواپیماهای خودران را تعیین می کند. البتهSkyryse تنها شرکتی نیست که بالگرد خودران می سازد، اما ادعا می کند مزیتی بر رقبای دیگر دارد و فناوری های تولیدی آنرا می توان روی بالگردهای غیر خودران هم نصب کرد. در آزمایش اخیر Skyryse یک بالگردRobinson R-۴۴ (که سازمان هوانوردی فدرال آمریکا آنرا تایید کرده) با فناوری های مخصوص آن پرواز می کند. حین پرواز هم دو خلبان برای تضمین ایمنی حضور داشتند.
به قول شرکت مذکور، فناوری ابداع شده که بالگرد معمولی را به صورت کامل خودکار می کند یا حتی می توان بخش هایی از فرآیند پرواز را به کمک آن خودکار کرد. به قول Skyryse خصوصیت های فناورانه این شرکت شبیه کنترل کروز خودرو است که راننده آنرا به دقت کنترل می کند. این شرکت ادعا می کند بالگرد مجهز به فناوری های جدید با کمک تلفیقی از سخت افزار و نرم افزارهای این شرکت همراه سنسورهای مختلف می تواند از روی زمین بلند شود، ناوبری کند و روی زمین بنشیند. هنوز معلوم نیست فناوری Skyryse چه زمان به صورت انبوه عرضه می شود.