استفاده از دستگاه شوک برای پاکسازی آلاینده های هسته ای

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران دانشگاه ام آی تی روش جدیدی را برای پاکسازی آلاینده های هسته ای موجود در آب مورد استفاده در راکتورها ابداع نموده اند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، در این روش از یک دستگاه انتشار امواج که برای انتشار شوک استفاده می شود و دستگاه الکترودیالیز شوک نامیده می شود برای انتشار موج در آب و جدا کردن آلاینده ها از آن بهره گرفته می شود.
آب هایی که در راکتورهای هسته ای برای خنک کردن مورد استفاده قرار می گیرند، آلوده به اجزا و ذرات خطرناکی هستند که جدا کردنش کار ساده ای نیست. پژوهشگران برای یافتن راهی ایمن و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی برای شناسایی و خارج کردن این اجزای آلوده، یک دستگاه الکترودیالیز شوک که برای جداکردن نمک از آب دریا مورد استفاده بوده است را دستکاری کرده و به کار گرفتند.
این دستگاه با ارسال امواج الکتریکی یونیزه شده بوسیله یک مجرای متخلخل، می تواند جریان آب را پاکسازی کند. بررسی هایی که بوسیله نمونه اولیه دستگاه مذکور انجام شده نشان میدهد از آن می توان برای پاکسازی ۱۰ میلیون متر مکعب آب در روز استفاده نمود.
دستگاه مورد اشاره قادر به حذف ۹۹.۵ درصد از کبالت ها و سزیم های رادیواکتیو از آب است، ولی نمی تواند اسید بوریک و لیتیوم را از آب رادیواکتیو حذف کند. پس یک سوم آلودگی آب های مورد استفاده در راکتورهای هسته ای حتی در صورت استفاده از دستگاه مورد اشاره برجای می ماند.

منبع: