تشخیص سرطان سینه با سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران موسسهˮ Google Health ˮشرکت گوگل بتازگی سیستم تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی جدیدی توسعه داده اند که می تواند با دقت بسیار بیشتری از پزشکان تومورهای سرطانی را تشخیص دهد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، گوگل یک سیستم جدید هوش مصنوعی نوین توسعه داده است که می تواند با دقت بسیار بالایی تورموهای سرطان سینه را شناسایی کند. بااینکه دستگاه های ماموگرافی بهترین ابزار تشخیصی برای تشخیص سرطان سینه به شمار می روند، اما یک ابزار غربالگری مناسب نیستند؛ برای اینکه پزشکان ممکنست توسط این دستگاه ها در بعضی موارد نتوانند حضور تومورهای سرطانی را به درستی تشخیص دهند.
طی این مطالعه پژوهشگران برای آموزش این سیستم به آن داده های ۱۰۰ هزار دستگاه ماموگرام را وارد کردند و سپس آزمایش بر روی افراد را شروع کردند. این پژوهشگران بعد از انجام آزمایش بر روی افراد دریافتند سیستم تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی مورد اشاره می تواند موارد مبتلاشدن به سرطان سینه را با ۹.۴ درصد خطای کمتر در مقایسه با پزشکان تشخیص دهد.
“دومینیک کینگ” (Dominic King) یکی از پژوهشگران این مطالعه اظهار داشت: سیستم هوش مصنوعی ما با بررسی تصاویر اسکن شده و با فناوری پیشرفته ای که دارد، می تواند به راحتی حضور تومورهای سرطان سینه را با دقت بالایی تشخیص دهد.
یافته های این مطالعه در مجله” Nature “منتشر شد.

منبع: