توسعه پلتفورم نانویی رهایش ژن برای ژن درمانی

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران در صدد هستند پلتفورم نانویی رهایش ژن را در امتداد گسترش ژن درمانی توسعه دهند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پلتفورمی حاوی نانوذرات برای رهایش ترکیباتی نظیر DNA، RNA و پروتئین توسط شرکت «جین ادیت» ابداع شده است. اخیرا جین ادیت تفاهم نامه ای با شرکت دیگری امضا کرده تا با همکاری یکدیگر روی توسعه این فناوری کار کنند.
جین ادیت (GenEdit) یکی از توسعه دهندگان فناوری نانوذرات پلیمری است که پلتفورمی برای رهایش ترکیبات غیرویروسی و غیرلیپیدی ارائه کرده که می توان از آن برای ژن درمانی استفاده نمود.
این شرکت اعلام نمود تفاهم نامه همکاری با شرکت ادیتاس مدیسین امضا نموده است، شرکتی که در حوزه اصلاح ژن پیشرو است. جین ادیت بتازگی سامانه ای جامع برای رهایش ترکیبات حاوی کریسپر ارائه کرده که با استفاده از آن می توان ژن ها را درمان یا خاموش کرد. این سامانه روشی ایمن و کارا برای دستکاری ژن فراهم نموده است.
کنوولی بنیان گذار شرکت جین ادیت می گوید: این توافق نامه همکاری توانمندی فناوری جین ادیت را تایید می کند. ما خوشحالیم که ارتباط خودرا با شرکت ادیتاس مدیسین برقرار کردیم چونکه آنها از فناوری ما برای توسعه داروهای بالقوه ژنومی استفاده می نمایند.
تیموتی فونگ از شرکت جین ادیت می گوید: در مقایسه با وکتورهای ویروسی و نانوذرات لیپیدی، راهبرد ما پتانسیل بهتری برای هدف گیری داشته و با قیمت کمتر قابل تولید است.
علاوه بر این، دو شرکت جین ادیت و ادیتاس مدیسین در بخش ارزیابی رهایش مواد با پلتفورم نانوذرات، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ادیتاس مدیسین قسمتی از بودجه تحقیقات را فراهم نموده و به توسعه بیشتر این فناوری کمک می نماید.
این شرکت از این پلتفورم برای شناسایی پلیمرهای کاندید برای رهایش ژن در بافت های مختلف بهره برده است. پلتفورم نانوذرات جین ادیت شامل یک کتابخانه غیرویروسی و غیرلیپیدی از پلیمرها بوده که بطور موثر می تواند محموله هایی نظیر DNA، RNA، پروتئین، اسیدهای ریبونوکلئیک و پروتئین ریبونوکلئیک را با خود حمل کرده و رهاسازی کند. این شرکت برای پایش این کتابخانه از آنالیز محاسباتی و شیمی پزشکی استفاده می نماید.

منبع: