برای اولین بار؛ شورای حل اختلاف شرکت های دانش بنیان و نخبگان تاسیس شد

خط رند ۹۱۲: مجتمع شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت های دانش بنیان و نخبگان برای اولین بار در کشور تاسیس شد و فعالیت خودرا در پارک فناوری پردیس شروع کرد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پارک فناوری پردیس، «مجتمع شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت های دانش بنیان و نخبگان» توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار در ایران، در پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد.
تاسیس این شورا با عنایت به وجود هزاران مخترع و شرکت دانش بنیان در سراسر کشور، خصوصاً در پارک های «فناوری» و «علم و فناوری» و لزوم تاسیس شورای حل اختلاف با رویکرد «رسیدگی تخصصی به اختلافات مخترعان و شرکت های دانش بنیان در حوزه علم و فناوری»، طراحی و اجرا شده است.
قضات این شورا در مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مطابق با ماده ۸ قانون ذکر شده، به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان رسیدگی به اختلافات و ایجاد صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت را نیز خواهند داشت.
در صورتی که در تمامی قرادادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در جامعه علمی کشور، شرط داوری «شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت های دانش بنیان و نخبگان» لحاظ شود، طرفین قرارداد امکان بهره مندی از مزایای تخصصی شورا را خواهند داشت. همین طور امکان مراجعه به شورا، در صورت عدم پیش بینی نقش داوری برای شورا در قرارداد، پس از وقوع اختلاف وجود خواهد داشت.

منبع: