مرکز رشد و شتاب دهنده علوم اعصاب در علوم پزشکی ایران ایجاد شود

خط رند ۹۱۲: رئیس انجمن علوم اعصاب ایران با تاکید بر عمومی سازی علوم نوروساینس پیشنهاد نمود در امتداد اقدامات فناورانه، مرکز رشد و شتاب دهنده علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی ایران ایجاد شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نخستین جلسه شورای راهبردی علوم اعصاب و شناختی با حضور دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر محمدتقی جغتایی رئیس دانشکده تکنولوژی های جدید دانشگاه و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران و مدیران دانشگاه اجرا شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: یکی از برنامه های راهبردی دانشگاه، مبحث نوروساینس و علوم شناختی است که به صورت پروژه ای و با هدف توسعه علوم اعصاب در دست اجرا است. کوهپایه زاده اشاره کرد: هدف از ایجاد شورای راهبردی علوم اعصاب و شناختی، همفکری بر روی اقدامات انجام شده است و کار تیمی اساس کار شمرده می شود. در این راه باید خلاهای موجود را بررسی کرد و اولویت های ضروری را در نظر گرفت. در ادامه دکتر جغتایی درباب نقشه راه و برنامه راهبردی علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیح داد و اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر تعداد مقالات در زمینه نوروساینس، حائز رتبه سوم در کشور است و اقدامات قابل توجهی در سطح بیمارستانها و دانشکده های تابعه انجام شده است. بگفته وی، تربیت پزشک پژوهشگر، برگزاری دوره های مختلف آموزشی، برگزاری مسابقات دانش آموزی در زمینه دانش مغز، نشر کتاب های ملی و بین المللی، تاسیس انجمن علوم اعصاب از اهم کارهای صورت گرفته این حوزه توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران است. رئیس انجمن علوم اعصاب ایران اشاره کرد: ایجاد کلینیک مغز و شناخت و بانک مغز ایران جزء ظرفیت های برجسته این حوزه است و مراکز تحقیقاتی سلولی ملکولی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر و تحقیقات فیزیولوژی تحت پوشش دانشگاه ایران در حوزه علوم اعصاب و شناختی فعالیت دارند. وی اشاره کرد: هدف اصلی این برنامه راهبردی؛ ارتقاء دانش نوروساینس، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گسترش این حوزه در بخش های آموزشی، پژوهشی، فناوری، بالینی و بین الملل است. جغتایی با تاکید بر عمومی سازی علوم نوروساینس پیشنهاد داد: در امتداد اقدامات فناورانه، مرکز رشد و شتاب دهنده علوم اعصاب در کلینیک مغز و شناخت ایجاد شود. اعضای حاضر درباب شیوه انجام کار و پیشبرد برنامه راهبردی علوم اعصاب و شناختی بحث و تبادل نظر کردند که از مهمترین نظرات می توان به تامین نیروی انسانی مورد نیاز، توجه به به مبحث ژنتیک در حوزه علوم اعصاب، توسعه همکاری بین بخشی، شناخت امکانات و ظرفیت های موجود دانشگاه، توجه به محورهای ضروری و تعریف مگا پروژه، طراحی وب سایت برای ایجاد بانک اطلاعاتی آزمایشگاهها، بهره گیری از فناوری و شتاب دهنده در راه حل مشکلات جامعه، گسترش همکاریهای بین المللی، استفاده از سرمایه صندوق های کارآفرین اشاره نمود.

منبع: