قرارداد تحویل ماهواره ظفر ۱ و ۲ به امضا رسید بعلاوه فیلم

به گزارش خط رند ۹۱۲ قرارداد تحویل ماهواره های ظفر ۱ و ۲ دانشگاه علم و صنعت با حضور رئیس سازمان فضایی و بدون حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا قرارداد تحویل ماهواره ظفر به وزارت ارتباطات امروز در دانشگاه علم و صنعت ایران و با حضور دکتر براری رئیس سازمان فضایی، دکتر زاهدی نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت به امضا رسید.
این مراسم قرار بود با حضور وزرای علوم، ارتباطات و دفاع برقرار شود.
تهیه نقشه کاربری اراضی، تهیه نقشه پایش توسعه شهری، تهیه نقشه پایش تغییرات در عرصه های طبیعی و جنگلی، تهیه نقشه پهنه بندی و پایش تغییرات دریاچه های دائمی و فصلی، شناسایی مناطق تخریب شده پس از بحران در نواحی شهری و به روز رسانی نقشه های ساختاری مانند شناسایی گسل ها و چین ها از مأموریت های ظفرهای ۱ و ۲ به حساب می آید.
ماهواره ظفر ۱ در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار خواهد گرفت و ۳ ایستگاه زمینی برای آن در نظر گرفته شده است.
این ماهواره در روز ۱۶ بار دور زمین می چرخد و چرخش آن هر ۹۰ دقیقه صورت می گیرد.
تفاوت ظفر ۱ و ۲ نوع دوربین های آنها است، در ماهواره ظفر ۲ دوربین رنگی نصب شده است.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4