توسط محققان کشور به نتیجه رسید؛ طراحی سیستم تحریک عمقی غیرتهاجمی مغز با جریان الکتریکی تداخلی

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران در دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی یک سیستم تحریک عمقی غیرتهاجمی مغز شدند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دکتر فرزانه شایق یکی از مجریان طرح پژوهشی «طراحی سیستم تحریک عمقی غیرتهاجمی مغز با جریان الکتریکی تداخلی» اظهار داشت: روش تحریک غیر تهاجمی عمقی مغز بر طبق میدان های الکتریکی تداخلی بعنوان روشی جدید برای تحریک الکتریکی ساختارهای عمقی مغز اخیرا معرفی شده و توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردارست.
وی با اشاره به اینکه انجام این پژوهش روشی جدید برای تحقیقات درحوزه تحریک عمقی مغز است، اضافه کرد: هدف این پژوهش مطالعه عمیق مکانیسم اصلی این روش و ارزیابی آن با بهره بردن از تجزیه و تحلیل محاسباتی و ارزیابی آزمایشگاهی است.
مجری این طرح پژوهشی افزود: خیلی از بیماری های عصبی و اختلالات روانشناختی ممکنست با استفاده از دارو قابل درمان نبوده و یا این درمان ها دارای عوارض جانبی باشند، بدین سبب در سال های اخیر روشی با عنوان تحریک مغز جایگزین درمان های دارویی شده است.
وی تصریح کرد: در این روش ساختار مغز با استفاده از جریان الکتریکی تحریک می شود که به بهبود درمان کمک می نماید.
شایق عنوان کرد: کاربرد روش های تحریک غیرتهاجمی مرسوم همچون تحریک مغناطیسی یا الکتریکی فراجمجمه ای در تحریک ساختارهای عمقی بدون اثر گذاری بر لایه های سطحی مغز بطور مستقیم هنوز اثبات نشده است و از طرف دیگر، روش تحریک عمقی مغز (تحریک تهاجمی) که تحریکات الکتریکی مغز بوسیله قرار گیری الکترودهایی داخل بافت مغز انجام می شود، خطراتی را برای بیمار به همراه دارد.
وی اشاره کرد: انجام این پژوهش روشی جدید برای تحقیقات درحوزه تحریک عمقی مغز است بطوری که با استفاده از جریان الکتریکی تداخلی به صورت غیر تهاجمی به نقاط عمقی مغز دسترسی پیدا می نماییم.
وی اضافه کرد: سیگنال های دریافت شده (پتانسیل محلی میدان) نشان داد که این روش قابلیت تحریک نقاط عمقی مغز بدون اثر گذاری روی قشر مغز به صورت مستقیم را دارا است.
شایق اشاره کرد: در این پژوهش با بهره بردن از تکنیک های مدلسازی، مغز مدل شده و میدان تحریک حاصل از اعمال جریان های الکتریکی به صورت تحلیلی محاسبه شدند و نتایج حاصل از انجام آزمایش بر روی مغزموش نشان میدهد که توان فرکانسی سیگنال ها در حین تحریک نسبت به قبل تحریک افزایش معناداری داشته است.
وی تصریح کرد: یکی از کاربردهای اصلی تحریک عمقی غیرتهاجمی در درمان اعتیاد است، که هم اکنون در موش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، این طرح پژوهشی با مشارکت دکتر رسول امیرفتاحیبه انجام رسیده است. قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان “Computational analysis of non-invasive deep brain stimulation based on interfering electric fields” در مجله Physics in Medicine & Biology به چاپ رسیده است.

منبع: