تولید محصولی برای از بین بردن باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان موفق به عرضه محصولی شدند که می تواند باکتری های مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک را از بین ببرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، با استفاده از فلزاتی که تغییر شکل داده و لبه های تیز ایجاد می کنند، محققان موفق به عرضه محصولی شدند که می تواند باکتری های مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک را از بین ببرد. تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه RMIT نشان داده است که ذرات فلزی با قابلیت تغییر شکل می توانند برای مقابله با باکتری های مقاوم در مقابل دارو مورد استفاده قرار گیرند. نگاهی که این گروه تحقیقاتی در حال کار روی آن هستند شامل استفاده از ذرات مغناطیسی فلزات مایع است که قابلیت از بین بردن باکتری ها را به صورت فیزیکی دارد. با این کار می توان استفاده از آنتی بیوتیک را متوقف کرد. هارون البورن از بخش نانوزیست فناوری دانشگاه RMIT می گوید: ما به آینده پس از به انتها رسیدن دنیای آنتی بیوتیک فکر می نماییم، جایی که عفونت های رایج باکتریایی در زخم های بسیار کوچک هم می توانند منجر به مرگ شوند. تنها کاهش مصرف آنتی بیوتیک کافی نیست و ما باید در چگونگی مبارزه با عفونت های باکتریایی تجدید نظر نماییم. استفاده از آنتی بیوتیک ها منجر به مقاوم شدن باکتری ها می شود و سازگاری آنها سبب شده تا در مقابل داروها مقاوم شوند. این گروه تحقیقاتی روشی کاملا جدید برای مقابله با پاتوژن ها عرضه کرده است؛ روشی که با روش های شیمیایی کاملا متفاوت می باشد. البورن می گوید: باکتری ها بگونه ای باور نکردنی سازگار هستند. در این روش جدید ما از فلزات مایع که با دقت مهندسی شده استفاده می نماییم تا باکتری ها به صورت فیزیکی خرد شوند. در این روش، محققان از قطرات نانومقیاس از فلز مایع استفاده می نمایند. زمانی که این قطره ها در میدان مغناطیسی با شدت پایین قرار می گیرند، تغییر شکل داده و لبه های تیزی پیدا می کنند. جهت بررسی اینکه چقدر این لبه های تیز موثر هستند، آنها یک قطره از این ماده را در مجاور زیست فیلم حاوی باکتری قرار دادند. نتایج نشان داد که زیست فیلم ها شکسته شده و دیواره سلول ها گرفتار صدمه می شود. نتایج این پروژه نشان داد که با این روش می توان روی انواع مختلفی از باکتری ها اثرگذاشت. پس از ۹۰ دقیقه مجاورت، بیشتر از ۹۹ درصد از باکتری ها از بین می روند که این نشان از اثربخشی بالای این روش دارد. هم اکنون، این نانوذرات در مرحله آزمایش بالینی روی حیوانات هستند که در صورت موفقیت کار روی انسان هم طی چند سال آینده شروع می شود.