رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد یک کنسرسیوم خصوصی در مراحل پایانی دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: یک کنسرسیوم بخش خصوصی در حال پیمودن مراحل نهایی خود برای دریافت مجوز اپراتور ماهواره مخابراتی است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، مرتضی براری در اینستاگرام خود نوشت: “جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ورود شرکت های توانمند در عرصه فضایی می تواند زمینه ساز تحولی نوین در این عرصه باشد.
بعد از تصویب و اعلام فراخوان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی و شکل گیری کنسرسیوم ها، خوشبختانه یک کنسرسیوم بخش خصوصی در این عرصه در حال پیمودن مراحل نهایی خود است.
پروانه اپراتوری ماهواره سنجش از دور و مجوز راه اندازی و بهره برداری ایستگاه زمینی دریافت داده های ماهواره ای هم مراحل پایانی خودش را طی می کند.
در همین حال دو شرکت خصوصی با تیم های متخصص و دارای تجربه طراحی و ساخت ماهواره، وارد حوزه منظومه های ماهواره ای سنجش از دور و اینترنت اشیا شده اند.
در این مدت جلسات و نشست های تخصصی و اجرایی بسیار خوبی برگزار شد؛ چنین اقداماتی کمک بزرگی به صنعتی سازی مدارهای ارتفاع پایین (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر) و یک گام مهم برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و اکتشافات فضایی است”.