اولین همایش ملی خودرو های آینده

به گزارش خط رند ۹۱۲ خودرو های آینده عنوان همایشی است که برای اولین بار برگزار می گردد تا توانمندی شرکت های دانش بنیان برای بومی سازی این حوزه نمایش داده شود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، همایش ملی خودرو های آینده با همکاری ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان های مدیریت صنعتی ایران در مرکز همایش های مدیریت صنعتی برگزار می گردد.
شناسایی و شبکه سازی شرکت های دانش بنیان توانمند در حوزه خودرو های برقی، عرضه نیازها و گلوگاه های صنایع خودروسازی بزرگ کشور در برقی سازی خودرو ها و عرضه توانمندی شرکت های دانش بنیان داخلی در بومی سازی فناوری های کلیدی اهدافی است که با برگزاری این همایش دنبال می شود.
برگزاری استارتاپ ویکند برقی شو با حضور تیم هایی از دانشجویان نخبه کشور هم همزمان با این رویداد رخ می دهد تا توانمندی های دانشجویان در این عرصه هم نمایش داده شود.
کاهش آلودگی هوا در کشور با طراحی و ساخت خودرو های برقی و تأمین انرژی این خودرو ها به وسیله ایستگاه های شارژ در کشور مورد توجه و پیگیری است. همینطور از آنجائیکه بخش حمل و نقل سهم قابل توجهی در میزان مصرف سوخت و انتشار آلاینده های هوا در کشور دارد پس برقی سازی خودرو ها گام مهمی برای کاهش آلودگی است.
در برگزاری این همایش ۴ محور مورد بحث قرار می گیرد. راهکارهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت به روش بهره گیری از پیشرانه های برقی، توسعه ایستگاه های شارژ برقی و زیرساخت های لازم برای ایجاد آن، تدوین استانداردهای متناسب با خودرو ها و وسایل نقلیه برقی متناسب با شرایط جغرافیایی ایران، رفع موانع قانونی و همکاری دستگاه های اجرائی مختلف برای توسعه وسایل نقلیه برقی، بومی سازی قطعات وزیرسیستم های خودروی برقی این محورها هستند.
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضائی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری با مشارکت و تکیه بر دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های موجود شرکت های دانش بنیان در صدد است تا یک راهبرد پیشنهادی در سطح کشور طی برگزاری این همایش تهیه و به مراجع ذی صلاح عرضه نماید.
توسعه تولید و استفاده از خودرو های برقی به فرهنگ سازی، توانمندسازی شرکت های دان بنیان و توسعه زیرساخت های در رابطه با این حوزه نیاز دارد که برگزاری این رویداد می تواند قرار گرفتن در راه را تسهیل کند.
با توجه به نیازهای کشور و ظهور تکنولوژی های جدید در صنایع مختلف این ستاد سیاست های جدیدی را برای حمایت، رشد و بالندگی این فناوری های نوآورانه در پیش گرفته است و بر همین مبنا اولین همایش ملی خودرو های آینده را برگزار می نماید.
در این رویداد کلیه محصولاتی که در مجموعه خودروسازی کشور و شرکت های دانش بنیان به صورت برقی تولید شده اند شامل اتوبوس، خودرو سواری، موتورسیکلت، ایستگاه های شارژ و قطعات وزیرسیستم ها خودروی برقی در نمایشگاه جنبی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.