تولید سنسورهای شناسایی تومورهای سرطانی با نانوذرات طلا

به گزارش خط رند ۹۱۲ یک تیم تحقیقات بین المللی با استفاده از نانو چاپ مبادرت به تولید حسگرهایی برای شناسایی تومور سرطانی کرده که در آنها از نانوذرات طلا استفاده شده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه سویل در اسپانیا با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه ناتینگهام با استفاده از نانوذرات طلای تثبیت شده، تصویر چاپی سه بعدی ایجاد کردند.
براساس اطلاعات انتشار یافته، نانوذرات طلا خود قابل چاپ نیستند اما از خواص زیست سازگاری آنها در حوزه هایی نظیر تشخیص طبی استفاده می نمایند. برای مثال از سیستم های الکتروشیمیایی جاسازی شده در نانوذرات طلا برای شناسایی سلول های تومور و نشانگرهای سرطان می توان استفاده نمود.
بنابراین پلیمرهای مختلف با ساختار شانه ای که با قند طبیعی آربنوز تهیه شده است را می توان برای تولید نانوذرات با پایداری بالا استفاده نمود. از این نانوذرات بعنوان جوهر برای چاپ استفاده شده است.
یکی از دغدغه های محققان در تولید و ساخت قطعات، کاهش مصرف پلاستیک است؛ ازاین رو آنها در این پروژه به منظور تولید جوهر برای چاپ سه بعدی جهت استفاده در سنسورهای فلزی از پلیمر پلی اورتان زیست تخریب پذیر استفاده کردند.
آنها گزارش کردند که این پلیمرها دارای خواصی است که می توان از آن برای تولید کامپوزیت های نانوذرات طلا/پلیمر استفاده نمود. البته این جوهرهای نانوذرات فلزی کمتر به صورت تجاری استفاده می شوند چون که پایداری کمی دارند بنابراین محققان تلاش کردند تا این نانوذرات را پایدار کنند.
این گروه از این روش برای چاپ آرم دانشگاه سویل استفاده کردند. این راهبرد پتانسیل باز کردن مسیرها و برنامه های جدید برای ساخت سنسورهای نانوفلزی زیستی را دارد.
پس از این آزمایش، محققان این گونه نتیجه گیری کردند که کوپلی اورتان های شبیه به شانه بعنوان پایدارکننده نانوذرات قابل استفاده هستند. این بدان معنا است که می توان از آن بعنوان جوهر برای چاپ جوهر افشان استفاده نمود. این تیم تحقیقاتی درنظر دارد تا آزمایش های بیشتری را با استفاده از چاپ سه بعدی انجام دهد تا بیشتر از این گونه جوهرها برای سنسورهای زیستی استفاده نماید.
نتایج این پروژه در نشریه نیچر به چاپ رسیده است.